WhatsApp Support Line

ASRİAD PRODUCTION AREA

Home PageASRIAD Structure

AR-GE

Ar-Ge /  Planlama

GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

  1. Öncelikle ASRİAD üyeleri için, bilahare ülkemizin tamamında, işadamlarımız için gerekli olan ekonomik ve eko-politik konularla ilgili olarak araştırma yapmak, yaptırmak ve yapılan çalışmaları yayınlamak.
  2. Dünyada geliştirilen sosyo-ekonomik yapılar, politikalar ve teknolojiler ile ilgili olarak incelemelerde bulunmak, değerlendirmeler yapmak, mümkün olduğu ölçüde üyelere fayda sağlayacak şekilde paylaşımda bulunmak.
  3. ASRİAD’ın daha etkin ve verimli çalışabilmesi için farklı zaman dilimlerini kapsayan planlamalar yapmak. Tüm birimlerin çalışmalarını planlı yapmaları için rehberlik yapmak.
  4. Ekonomik, eko-politik ya da ihtiyaç hissedilen diğer konularla ilgili raporlar hazırlamak veya hazırlatmak.
  5. Güncel ekonomik istatistikleri değerlendirmek, analiz yapmak, eleştiri yapmak ve üyelerin istifadesine sunmak.
  6. Gerekli zamanlarda hükümetlere eko-politik teklif paketleri hazırlamak.
  7. Bilgiye ulaşma imkanlarını hazır bulundurmak.
  8. Kurum içinde faaliyet yapan birimlerin ihtiyaç hissettikleri bilgileri hazırlamak ve transferlerini sağlamak.