ASRİAD ÜRETİM ALANI

Ana SayfaASRİAD Yapısı

ASRİAD KULUÇKA VE İNOVASYON MERKEZİ (ASKİM)

ASRİAD Kuluçka Ve İnovasyon Merkezi (ASKİM)

GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

  1. ASRİAD adına yeni fikirler ve inovasyon üreme merkezidir.
  2. Fikir üretim alanı için her hangi bir sınırlamaya tabi olmadan, ekonomik, siyasi, sanatsal, felsefi ve işhayatı için fikir üretimi faaliyetleri yapar.
  3. Geliştirilmeye elverişli gördüğü fikirlerin, projeye dönüşümü ya da endüstrileşmesi mümkün olanlarını ASRİAD’ın ilgili birimlerine transfer eder.
  4. ASKİM tamamen kendi üreteceği çalışma biçimiyle faaliyet yapar. İnovasyonda sektörel ya da ürün bazlı çalışmalar için özel teknikler ve metotlar uygular.
  5. Öncelikle yönetim kurulu üyelerinin iş ve ilgi alanları temel alınarak fikri ve inovatif çalışmaların programlamasını yapar.
  6.   Dünyadaki ve ülkemizdeki inovasyon çalışmalarını, sergilerini ve diğer etkinlikleri takip edip merkezde değerlendirir, gerekli gördüklerini paylaşır.
  7.   Dünyadaki patent, faydalı model ve akademik tezlerin takibini yapar ve fikri kıvılcımların beslenmesi için birikim oluşturur.
  8.   Bu tarz çalışma yapan kurum, kuruluş ve kişilerle özel iletişimler geliştirir. Gerekli gördükleri ile programlar yapar. (Fütüristler derneği gibi)