WhatsApp Support Line

ASRİAD PRODUCTION AREA

Home PageASRIAD Structure

DIŞ İLİŞKİLER

Dış İlişkiler

GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

  1. ASRİAD’I Yurtdışında temsil etmek, tanıtmak ve dış ticaret faaliyetleri için gerekli uluslararası ilişkileri kurmak, geliştirmek.
  2. ASRİAD üyelerinin uluslararası düzeyde ticaret, yatırım, üretim ve işbirliği yapmaları için zemin hazırlamak.
  3. ASRAİD üyelerinin dış ticaret envanterini oluşturmak.
  4. Dış ticaret ve yatırımın mümkün olacağı her ülke hakkında bilgi edinmek ve ilişki imkanları araştırmak, bu bilgilerin üyelere ulaşmasını sağlamak.
  5. Yurtdışı ilişkiler için geziler organize etmek.
  6. Ülkelerin temsilcilikleriyle iletişim halinde olmak, (B. Elçi, Konsolos, ticari ataşe, basın, ticaret ve sanayi birlikleri, siyaset ve iş adamları gibi.)
  7. Dünyanın her ülkesinde bulunan iş adamları örgütleriyle iletişim içinde bulunmak.
  8. İlgili diğer komisyonlarla işbirliği halinde uluslararası FUAR organizasyonu yapmak.
  9. Dış ticaretle ilgili enformasyon bürosu oluşturmak, mevzuat ve iş birliği danışmanlığı imkanları geliştirmek.
  10. Teşkilatlanma komisyonu tarafından kurulan yurtdışı temsilcilikleri ile iş birliğini geliştirmek ve bu ilişkiyi verime dönüştürmek.