WhatsApp Support Line

ASRİAD PRODUCTION AREA

Home PageASRIAD Structure

ASRİAD PROJE BANKASI (ASPROB)

ASRİAD Proje Bankası (ASPROB)

GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

  1. ASRİAD için üretilen projeleri biriktirmek ve proje üretiminin teşvik edip desteklemek.
  2. Teklif edilen projeler ya da projeye dönüşme ihtimali olan fikri teklifleri kayda almak, dosyalamak ve bir sistem halinde görüşüp ilgililere sunulacak hale getirmek, gerektiğinde usulüne uygun olarak sunumunu yapmak.    
  3. Dünyada ve ülkemizde ortaya çıkan yeni projeler konusunda gereken bilgi birikimi oluşturmak bu bilgileri üyelerle paylaşmak. Yürüyen projelerle ilgili bilgilendirme, ziyaret ve değerlendirme çalışmaları yapmak.
  4. Proje yapma konusunda teknik çalışmalar yapmak. Projelerin altyapı hazırlığının niceliği ve gerekleri konusunda Eğitim Komisyonu ile birlikte üyelere dönük bilgilendirici çalışmalar yapmak.
  5. Büyük projelerin maliyetleri ile ilgili inceleme yapmak ve gerektiğinde konuyla ilgili ASRİAD adına uzmanlık değerlendirmeleri yaptırmak.
  6. Yeni projeler üretmek, proje üretmek için sistemler kurmak, üretilen projelerin ASRİAD’a ulaşmasını sağlamak için sistemler ve iletişimler kurmak.  
  7. ASRİAD için itibar projeleri hazırlamak ve sunmak.