WhatsApp Support Line

ASRİAD PRODUCTION AREA

Home PageASRIAD Structure

ASRİAD İŞ - YÖNETIM REORGANIZE MASASI (ASİREM)

ASRİAD İş - Yönetim Reorganize Masası (ASİREM)

 

GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

  1. Ülkemiz işletmelerinin yönetsel açıdan yenilenmelerini, yeniden yapılandırılmalarını, hantallıklardan ve modası geçmiş uygulamalardan kurtulmalarını sağlamak için görev yapar.
  2. Geleneksel anlayışların ve yönetim modellerinin, rekabetin acımasız bir boyutta etkili olduğu bu zeminde meydana getirdiği değer kayıplarının önüne geçmek için faaliyetler yapar.
  3. İyi bir KOBİ ANALİZ timi oluşturur. Şirketini, işletmesini inceletmek isteyen üyelere şirketinin analizini teknik ve bilimsel metotlarla yapar, yaptırır ve gereken tavsiyelerde bulunur.
  4. Uzun erimli reorganize çalışması gerektiren işletmelere güvenilir ekipler tavsiye eder. Şirketlerin modernize edilmesini ve daha sağlıklı yönetilmesinin gereklerini raporlar.   
  5. “İşletme körlüğü” küçük büyük eski yeni tüm işletmeler için önemli bir handikaptır. Özellikle işletmelerin kurucuları bu handikapa daha fazla duçar olurlar. Onların bu handikaptan kurtulmaları için rehberlikler yapar.
  6. Tüm şirketlerin, bilanço penceresinden başlamak üzere, muhasebe, finans, risk, yönetim, maliyet muhasebesi, stok yönetimi, kambiyo riskleri gibi tüm önemli konularda kendilerini yönetsel yenilenmeye tabi tutmaları gereğini hissettirir.
  7. Sektörel trendler, biten ve üreyen sektörler, gelecek beklentileri gibi konularda uyarıcı etkinlikler yapar.
  8. İyi profesyonel çalıştırmak, iyi profesyonel hizmet almak, yenilik ve dinamizmi sürekli takip edebilmek için farkındalık oluşturur.