WhatsApp Support Line

ASRİAD PRODUCTION AREA

Home PageASRIAD Structure

YATIRIM VE PROJE UYGULAMA

Yatırım ve proje uygulama

GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

 1. ASRİAD bünyesinde yapılacak olan tüm yatırımları, tüm ortak girişimleri ve kabul gören tüm projelerle ilgili çalışmaları organize etmek ve yürütülmesini sağlamak. 
 2. Yatırım ve proje uygulama, ar-ge tarafından ya da diğer kurumlarca hazırlanan raporlar doğrultusunda, öncelikli olarak ülkemizin ve dünyadaki önemli ülkelerin ekonomik verilerini dinamik olarak takip edecek düzen kurmak ve bu bilgilerin yatırım yönlendirme ihtiyaçları için değerlendirmek.  
 3. Dünyadaki ve ülkemizdeki ekonomik trendleri yakından takip etmek ve gelişmeleri yorumlama çalışmaları yapmak.
 4. Sektörler hakkında trend analizi yapmak ve sektör temsilcilerine sunmak.
 5. Ülkemizde hükümetlerin ortaya koyduğu teşvik politikalarını yakından takip etmek, o politikaları değerlendirmek, üyeleri bilgilendirmek ve gerektiğinde teşvik politikaları için öneri paketleri hazırlamak.
 6. Yürüyen teşvik sistemini de göz önünde bulundurarak yeni yatırım yapmak isteyen ya da yatırım genişlemesi tercihinde bulunan üyelere yüksek düzeyli ve güvenilir yatırım alanları konularında rehberlikler yapmak. 
 7. Proje hazırlama, fizibilite yapma, teşvik kullanma gibi konularda üyelere rehberlik edecek çalışmalar yapmak.
 8. Yeryüzünde yeni yatırım alanı olarak ortaya çıkması muhtemel konularla ilgili araştırmalar yapmak, bilgi toplamak, tespitlerde bulunmak ve bu birikimleri gereken dikkatle ve usulüne uygun olarak üyelerle paylaşmak.
 9. ASRİAD birimleri içinde üretilen bilgi ve iş potansiyelini işe dönüştürmek amacıyla organizasyonlar yapmak.
 10. Üyeler arası ortak iş yapma potansiyelini harekete geçirmek için, Eğitim Komisyonu ile birlikte gereken toplantı, sunum, bilgilendirme vb. organizasyonları yapmak.
 11. ASRİAD üyelerinin oluşturacağı şirket kuruluşlarının; TAHKİM KURULU rehberliği, ASRİAD Şirketler Anayasası ve ASRİAD İş sözleşmeleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi için gerekli yönlendirmeleri yapmak.