WhatsApp Support Line

ASRİAD PRODUCTION AREA

Home PageASRIAD Structure

ASRİAD İHTIYAÇ BELIRLEME MERKEZI (ASİBEM)

ASRİAD İhtiyaç Belirleme Merkezi (ASİBEM)

GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

  1. ASRİAD bünyesinde yer alan üyelerin gerek yatırım yapma gerekse ticari faaliyet yapma konusunda doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamak amacıyla dinamik ve güncel envanter çalışması yapmak.
  2. Gerek ülkemizde kamunun ihtiyaçları ve onları tedarik yöntemleri gerekse uluslararası talepleri karşılama noktasında, takip sistemleri oluşturmak ve bu konularda üyeleri bilgilendirmek.   
  3. “Bunları Yapabilir misiniz?” vb. organize edilen sergileri takip etmek ve bu konularda üyeleri bilgilendirmek. Gerektiğinde bu tarz sergilerin organize edilmesine açılışına öncülük etmek.
  4. Üyeler içinde ticari olarak ihtiyaç hissedilen ürünler, ara mallar ve yedek parçalar vs. ile ilgili tespit çalışmaları yapmak bu konuların dinamik olarak takibi için sistemler kurmak.  
  5. Personel ihtiyacı konusunda İK fonksiyonu üretecek çalışma yapmak ya da bu tarz kuruluşlarla işbirlikleri oluşturmak.  
  6. Dış ticaret verilerinden hareketle ülkemizin ithalat zorunluluklarını azaltacak alanların bilgisini üretmek ve bu bilgileri üyelerle paylaşmak.