WhatsApp Support Line

ASRİAD PRODUCTION AREA

Home PageASRIAD Structure

ASRİAD KULUÇKA VE İNOVASYON MERKEZI (ASKİM)

ASRİAD Kuluçka ve İnovasyon Merkezi (ASKİM)

GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

 1. ASRİAD adına yeni fikirler ve inovasyon üretmek.
 2. Fikir üretim alanı için her hangi bir sınırlamaya tabi olmadan, ekonomik, siyasi, sanatsal, felsefi ve iş hayatı için fikir üretimi faaliyetleri yapmak.
 3. Geliştirilmeye elverişli görülen fikirlerin projeye dönüşümü ya da endüstrileşmesi mümkün olanlarını ASRİAD’ın ilgili birimlerine transfer etmek.
 4. İnovasyonda sektörel ya da ürün bazlı çalışmalar için özel teknikler ve metotlar kullanmak.  
 5. Öncelikle yönetim kurulu üyelerinin iş ve ilgi alanları temel alınarak fikri ve inovatif çalışmaların programlamasını yapmak.  
 6.   Dünyadaki ve ülkemizdeki inovasyon çalışmalarını, sergilerini ve diğer etkinlikleri takip etmek, ASKİM’de değerlendirmek, gerekli görülenleri paylaşmak.
 7.   Dünyadaki patent, faydalı model ve akademik tezlerin takibini yapmak ve fikri kıvılcımların beslenmesi için birikim oluşturmak.
 8.   Bu tarz çalışma yapan kurum, kuruluş ve kişilerle özel iletişimler geliştirmek. Gerekli gördükleri ile ortak programlar organize etmek. (Fütüristler derneği gibi)
 9. Üyelerin inovatif gelişmeleri yakalamaları için dünyadaki yayınları takip
  etmek ve yeniliklerden üyeleri haberdar etmek.