WhatsApp Support Line

ASRİAD ARBITRATION BOARD

Home PageASRIAD Structure

TAHKİM KURULU

TAHKİM KURULU

GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

1. Ulusal ve Uluslararası geçerliliği olan bir tahkim düzeni kurmak.

2. Üyeler arası her tür ihtilafta arabulucu veya tahkim görevi yapmak.

3. Üyeler arasında bu sisteme göre kurulmuş olan ticaret ve işbirliklerinde ortaya çıkan ihtilafların çözümünde karar vermek.

4. ASRİAD üyeleri arasında kurulacak olan iş birliklerinin ASRİAD anayasası ve ilgili sözleşme evraklarına uygun olarak tesisini sağlamak.

5. Üyeler arasında yapılacak işbirliği veya ticari faaliyetlerin sözleşme esaslı olarak yapılmasına özen gösterilmesini temin etmek için çalışmalar yapmak