WhatsApp Support Line

ASRİAD PRODUCTION AREA

Home PageASRIAD Structure

İŞ GELİŞTİRME

İş Geliştirme (Üyeler arası ticaret, Expo ve AVM)

GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

  1. Üyeler arası ticaretin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
  2. Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleşen fuarlarla alakalı takipler yapmak, üyelerin iştirak etmesi için gereken bilgilendirme ve tanıtım çalışmalarını dış ilişkiler komisyonu ile birlikte organize etmek,
  3. Gerektiğinde yurt içinde fuar, iş geliştirme veya iş forumu organizasyonları yapmak.
  4. Üyelerin kendi aralarında tedarik yapmaları için iletişimi güçlendirici ve temin kanallarının işlerliğini sağlayıcı çalışmalar yapmak.
  5. ASRİAD AVM’yi ileri düzey bir site haline getirmek için mücadele etmek.
  6. Ülkelerden ticaret heyetleri davet etmek, uluslararası İŞFORMU oluşturmak, WORKSHOP’lar yapmak.