WhatsApp Support Line

ASRİAD YOUNG ASRIAD

Home PageASRIAD Structure

GENÇ ASRİAD

GENÇ ASRİAD

 

ASRİAD’ ın;

 

  • Gelecek kuşaklara doğru ve güçlü bir şekilde devredilmesini sağlamak,
  • Yarının iş adamlarına rekabetçi bir yetişme ortamı hazırlamak,
  • Üniversitelerde Genç ASRİAD yapılanmasını gerçekleştirmek,
  • Gençlik organizasyonunun faaliyetlerini planlamak ve yürütülmesini koordine etmek amacıyla faaliyetler yapmak.

 

GENÇ ASRİAD;

 

  • Ülkemizde yürürlükte bulunan dernek mevzuatını,
  • ASRİAD Asrın İşadamları Dernek Tüzüğünü,
  • ASRİAD Kurumsal Anayasası’nı,
  • ASRİAD Çalışma Rehberini,
  • Genç ASRİAD Yönetmeliğini, esas alarak örgütlenmesini ve faaliyetlerini yapar.

 

Genç ASRİAD, hem genel merkezde hem de şubelerde, ASRİAD komisyonlarına en az birer üye ile iştirak eder.