WhatsApp Support Line

ASRIAD MEMBERSHIP

Home PageASRIAD Membership

ÜYELIK ŞARTLARI

1. ASRİAD Asrın İşadamları Derneği Kuruluş tasavvurunu özümsemek.

2. Özel hayatında ve iş hayatında ahlaki anlamda iyi kabul edilecek bir bilinirliliğe sahip olmak.

3. Toplumun ortak kabulü olan maruf değerlere sahip olmak.

4. İnsanlarla iyi ilişkiler kurma ve geliştirme becerisine sahip olmak.

5. Toplum menfaatlerini önceleyecek kadar erdem sahibi olmak.

6. Adli sicil kayıtlarında olumsuz bir kayıt bulunmamak.

7. Mahalli ölçekler ve durumlar göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirmelerde:

                a.  Orta ve üzeri ölçekte işletme sahibi olmak veya bu seviyedeki kurumlarda üst düzey yönetici olmak,

                b.  Yine ifade edilen bu seviyeye denk gelebilecek bireysel meslek gruplarından birilerine sahip olmak. (Avukat, Mali müşavir, Hekim gibi)

8. ASRİAD hedeflerini gerçekleştirmeye inanmak ve bunlar için çaba göstermeye azimli olmak.

 

ASRİAD Üyeliği için;
a. Yönetim Kurulu üyelerinden veya üyelerden en az birinin referans olması
b. Gerekli araştırmanın yapılması
c. Yapılandırma Komisyonunun (Odaklanmış Bölge Komisyonu, OSB Komisyonu, Sektörel Yapılanma Komisyonu) olur görüşü
d. Giriş aidatı ve bir yıllık aidatın ödenmesi
e. Ve bunlara bağlı olarak Yönetim Kurulunun kararı gereklidir. 

 

Gerekli Evraklar

  • 2 resim
  • Nüfus Kağıdı Fotokobisi
  • İkametgah