WhatsApp Support Line

ASRİAD MANAGEMENT AREA

Home PageASRIAD Structure

EĞİTİM, SOSYAL VE HUKUKİ İŞLER

Eğitim Sosyal ve Hukuki İşler

GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

 

  1. ASRİAD bünyesinde kurulacak sosyal yardımlaşma ve dayanışma çalışmalarını organize etmek ve amacına uygun olarak sonuçlandırmak,
  2. ASRİAD mensupları için sosyalleşme ihtiyacını karşılayıcı faaliyetleri organize etmek,
  3. ASRİAD üyelerinin; kişisel, sosyal, ruhsal gelişim alanları ile iş hayatlarının gelişimine ilişkin konularda değişik formatlarda eğitim programları oluşturmak, uygulamak ve gerektiğinde rehberlik çalışmalarını organize etmek.
  4. Üye şirketlerin kurumsallaşma bilincinin geliştirilmesi için gerekli eğitim çalışmalarını organize etmek.
  5. Her tür kooperatif ve birlik oluşum ve faaliyetlerini organize etmek,
  6. ASRİAD bünyesinde gerek kişisel gelişim, gerek kurumsal gelişim ve gerekse sektörel trend konularında ihtiyaç hissedilen eğitim, kurs, panel, konferans vb. programları organize etmek.