ASRİAD YÖNETİM ALANI

Ana SayfaASRİAD Yapısı

AR-GE BAŞKANLIĞI

AR-GE BAŞKANLIĞI

GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

 1. Öncelikle ASRİAD üyeleri için, bilahare ülkemizin tamamına hitap edecek işadamlarımız için gerekli olan ekonomik ve eko-politik konularla ilgili olarak araştırma yapmak, yaptırmak ve konuyla ilgili belirli projeler üzerinde çalışmalar yapmak, yapılan çalışmaları yayınlamak.
 2. Dünyada geliştirilen sosyo-ekonomik yapılar, politikalarla ve teknolojiler ile ilgili olarak incelemelerde bulunmak, değerlendirmeler yapmak, mümkün olduğu ölçüde üyelere fayda sağlayacak şekilde aktarımda bulunmak.
 3. ASRİAD’ın daha etkin ve verimli çalışabilmesi için farklı zaman dilimlerini kapsayan planlar yapmak. Tüm birimlerin planlı çalışmaları için rehberlik yapmak.
 4. Dernek üye profilinin gelişimi için eğitim ve rehberlik çalışmaları yapmak.
 5. Üyelerin teknolojik ve inovatif gelişmeleri yakalamaları için dünyadaki yayınları takip etmek ve yeniliklerden üyeleri haberdar etmek.
 6. Daha kısa aralıklarla üyeleri ve kamuoyunu aydınlatacak ve tavır gereken konulara ışık tutacak açıklamalar yapmak.
 7. Ekonomik, eko-politik ya da ihtiyaç hissedilen diğer konularla ilgili raporlar hazırlamak veya hazırlatmak.
 8. Proje araştırmaları yapmak, ASRİAD’ın itibar projeleri olarak sunumunu sağlamak.
 9. Güncel ekonomik istatistikleri değerlendirmek, analiz yapmak, eleştiri yapmak ve üyelerin istifadesine sunmak.
 10. Gerekli zamanlarda hükümetlere teklif paketleri hazırlamak.
 11. Bilgiye ulaşma imkanlarını hazır bulundurmak.
 12. Proje hazırlama, fizibilite, teşvik gibi konularda üyelere rehberlik edecek bilgileri depolamak.
 13. Kurum içinde faaliyet yapan birimlerin ihtiyaç hissettikleri bilgileri hazırlamak ve transferlerini sağlamak.
 14. ASRİAD üyelerinin; kişisel, sosyal, ruhsal gelişim alanları ile iş hayatlarının gelişimine ilişkin konularda değişik formatlarda eğitim programları oluşturmak ve uygulamak.