WhatsApp Support Line

ASRİAD PRODUCTION AREA

Home PageASRIAD Structure

DİJİTAL EKONOMİ

Dijital Ekonomi (E-ticaret, Bilişim, Dijital teknik destek organizasyonu) 

GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

  1. 1. Ülkemizde ve dünyada dijital alanda meydana gelen gelişmeleri takip etmek ve konuyla ilgili olarak sistematik bir şekilde ASRİAD üyelerini bilgilendirmek.
  2. 2. Dijital ekonominin trendlerini takip etmek, dünya ve ülkemiz ekonomisini nasıl etkilediğini takip etmek ve değerlendirmelerde bulunmak.
  3. 3. ASRİAD üyelerinin yazılım konularında bilgilendirilmesi görevini yapmak, Gerektiğinde yazılımcılarla işletmecileri buluşturarak iş organizasyonu yapmak.   
  4. 4. Mevcut üye işletmelere dijital alanda yapılacak olan katkıların analizini yapmak ve gerekli sunumları organize etmek.
  5. 5. Komisyonların istediği teknik altyapı taleplerini karşılamak. Gerektiğinde satın almayı veya üretmeyi sağlamak.
  6. 6. ASRİAD yazılım ihtiyacının tamamını kontrol, temin ve yönetmek.
  7. 7. Üyelerin e-ticaret konusunda bilgilendirmeleri ve gelişimlerini sağlamak,