WhatsApp Support Line

PRESS RELEASES

Home PagePress Releases

EKONOMİ YÖNETİMİ NEYİ DÜZELTMELİ?

EKONOMİ YÖNETİMİ NEYİ DÜZELTMELİ?

ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman, yaptığı basın açıklamasında yeni ekonomi yönetiminden beklentileri gündeme getirdi.

Ekonomi yönetiminin önünde hangi sorunların olduğuna ilişkin değerlendirmeler yanında çözümü gereken konular hakkında da bazı başlıklar altında beklentileri sıraladı. Danışman yaptığı değerlendirmelerde bozulan bir ekonomi imajı bulunduğunu ancak, bunun çok önemli bir kısmının güven oluşturmakla çözülebilir olduğunu ifade etti.
 

Açıklamada;  “Zira halen ekonomimiz makro veriler açısından önemli oranda AB standartlarından bile daha iyi durumdadır. O yüzden dinamik bir ekonomi yönetim süreci çok uzun olmayan bir zamanda sorunların önemli bir kısmını çözüme kavuşturacaktır” dedi.
 

Danışman ekonomik sorunlarımızı başlıklar halinde sırlamak gerekirse şu hususlara dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti: 
 

 • Yerli paraya güvenin tesis edilmesi, dolarizasyonun yönelişinin ihtiyaç olmaktan çıkarılması,
 • Enflasyonun kabul edilebilir, sürdürülebilir seviyelere çekilmesi,
 • Finansal tedbirler anlamında alınan günübirlik kararlardan vazgeçildiğinin hissettirilmesi,
 • Uluslararası ilişkilerin olabildiğince çatışmasızlık düzlemine çekilmesi, CDS primlerinin düşürülmesinin şartlarının oluşturulması,
 • Ekonomi ile ilgili kararların uzun erimli olduğunun ve mevzuat dayalı olarak alındığının gösterilmesi,
 • Döviz handikapının sermaye kısıtlamalarına gidecek bir yolun işareti olmayacağının hissettirilmesi,
 • Döviz kazanımı için dış ticaretin, özellikle ihracatçının finansal şartlarının zorlaştırılmaması,
 • Büyümede gerekli olan sektörel dengenin oluşturulması, inşaat ağırlıklı gidişin oluşturduğu handikaplardan uzaklaşılması, imalat sanayiin yaygın olarak ciddi bir şekilde desteklenmesi,
 • Rant ekonomisinin, albitraj mekanizmalarının, portföy yatırımlarının reel sektör yatırımlarına göre avantajlı olan halden uzaklaşmasının tedbirlerinin alınması,
 • Finansa erişim konusunda tarafgir uygulamaların yapıldığı imajının ortadan kaldırılması, hakkaniyetli dağılımlar için ikna edici uygulama örneklerinin gösterilmesi,
 • Ekonomi ile ilgili kararların öngörülebilir olmasının gelenekselleştirilmesi,
 • Ekonomi ile ilgili kurumlara itimadın yeniden temin edilmesi (TCMB, TÜİK, İlgili Bakanlıklar gibi) ifadelerini kullandı.  
08 June 2023