WhatsApp Support Line

PRESS RELEASES

Home PagePress Releases

ASGARİ ÜCRET HAYIRLI OLSUN

ASGARİ ÜCRET HAYIRLI OLSUN

ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman, asgari ücretin açıklanması üzerine bir değerlendirme yaptı. Danışman yaptığı değerlendirmede; “Asgari ücret ülkemize ve ekonomi dünyasına hayırlı olsun” mesajı verdi.

Açıklama şu şekilde:
 

“Enflasyonist ortamın herkes için ciddi anlamda sorun ürettiği hepimizin malumlarıdır. Bu bağlamda en ciddi zorluk yaşayan kesimin de sabit ücretli olarak çalışan kesimler olduğu da aşikârdır. Normal ötesi olarak yarıyılda da ilave ücret açıklaması yapmak gerekmiştir. Bu oran da yüzde 34 civarında olmuştur. Çalışana tekabül eden tarafı net 11 bin 402 liradır. Hayırlı olsun. Brüt olarak da 13 bin 414 liradır. Asgari ücret desteğinin 500 TL'ye yükseltilmesi de kabul edilebilir bir katkıdır.
 

Hiç şüphesiz alım gücünün ciddi anlamda zarar gördüğü bu dönemde bu rakamlar hem üretimi zorlamakta hem de çalışana çok büyük bir rahatlık sağlayamamaktadır. Bunlar üzerindeki tartışmaları bir an önce geçip artık çok daha ciddi bir şekilde ekonominin girdaplardan kurtulması için çabalamak ve pastayı gerçek anlamda büyütme mücadelesine odaklanmak gerekmektedir. Aksi takdirde bu tür oranlarla hiçbir kesimi gerçek anlamda rahatlatmak mümkün olmayacaktır.
 

Enflasyon kontrol altına alındığında, katma değeri yüksek ürünler üretip onlara iyi pazarlar bulamaya başladığımızda hem üreticiler hem de çalışanlar daha rahat nefes alacaklardır. Seçimler sonrasında oluşan yeni ekonomi yönetiminden bu anlamda beklentilerimiz yüksektir. Bir an önce kapsamlı programlarını da görmek isteriz. Ancak o zaman daha ciddi iyileşmeleri yakalamak mümkün olacaktır. Asgari ücret tekrar hayırlı uğurlu olsun.”

20 June 2023