WhatsApp Support Line

GRANT AND SUPPORT LOANS

Home PageGrant and Support Loans

MIKRO VE KÜÇÜK İŞLETMELERE HIZLI DESTEK PROGRAMI

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

 

KOSGEB MİKRO VE KÜÇÜK İŞLETMELERE HIZLI DESTEK PROGRAMI

KOSGEB, COVID-19 salgını etkilerinin nispeten yüksek olduğu sektörlerdeki mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri, istihdam seviyelerini korumaları ve yeni istihdam oluşturmalarını sağlamak amacıyla, Destek projesi ile yeni personel istihdam etmelerini sağlayacaktır.

Destek için 31 Mart 2022’ye kadar müracaat yapılabilecektir. Program başvurusuna geçici onay verilen işletmelerin, istihdam edilen personel için ödeme talebi yapabilecekleri son tarih 25 Mayıs 2022’dir.

 

Destek programının kapsamı

Program iki destek bileşeninden oluşur:

1.  Program Kapsamındaki Sektörler Tablosundaki sektörlerde faaliyet gösteren Mikro Küçük İşletmeler için istihdamı koruma ve asgari bir yeni 12 aylık istihdam oluşturma taahhüdüne karşılık işletme sermayesi desteği,

2. Bileşen: Program Kapsamındaki Sektörler tablosundaki sektörlerde faaliyet gösteren yenilikçi genç Mikro Küçük İşletmeler için istihdamı koruma ve asgari bir yeni 12 aylık istihdam oluşturma taahhüdüne karşılık işletme sermayesi desteği

NOT: İki bileşenden yalnızca birine başvuru yapılabilir.

 

Yararlanacak Sektörler

Güncel KOBİ Bilgi Beyannamesindeki NACE Rev 2 faaliyet kodları arasında; Program Kapsamındaki Sektörler Tablosundaki kodlardan biri olan Mikro Küçük İşletmeler başvurabilecektir. Program Kapsamındaki Sektörler Tablosu www.kosgeb.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır. Ayrıca ekli listeden kontrol edebilirsiniz.

Destek Başvurusu:

Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler, www.kosgeb.gov.tr adresindeki “E-Hizmetler” menüsünden “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu” alt menüsünü seçerek online başvuru yapabilecektir.

KOSGEB Veritabanına kayıtlı olmayan veya KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel olmayan işletmeler, önce kayıt ve güncelleme işlemini yapmalıdır.  

Kısa sürede tamamlanacak değerlendirme ve geçici onay / kesin onay işlemlerinden sonra destek ödemeleri başlatılacaktır.

Ödeme aşamasında yasal limitlerin üzerinde vadesi geçmiş ve tecil / taksitlendirilmemiş vergi ve sosyal güvenlik borcu olanlara destek ödenmeyecektir

KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı kapsamında;

Mikro işletmeler max. 2 personel alabilir. Her bir personel için 100.000 TL " 0 faizli kredi" kullanabilir.

Küçük ölçekli işletmeler max. 5 personel alabilir. Her bir personel için 100.000 TL " 0 faizli kredi" kullanabilir.

İşletme sahibi kadın ise veya işletmenin %51 ve üstü hissesi tek başına bir kadın ortağa ait ise ya da işe alınan personel kadın ise geri ödemeli destek tutarı her bir personel için 110.000 TL olacaktır. 

İşletme sahipliği veya kadın personel istihdamı ile ilgili ek ödeme sadece bu durumlardan biri için yapılacaktır

Kullanılan destek, 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4’er aylık dönemlerde 6 eşit taksitte, faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB’e geri ödenecektir. Destek ödemesi için teminat alınmayacaktır.

Destek ile karşılanabilecek giderler:

Mikro Küçük İşletmelere, aşağıda belirtilen aylık düzenli giderleri karşılayabilmeleri için geri ödemeli işletme sermayesi desteği ödenir.

Destek kapsamında uygun giderler;

  • Personel giderleri
  • İşyeri kirası
  • Düzenli işletim giderleri (elektrik, ürün / hizmet üretimi ve tesis işletimine ilişkin doğal gaz gideri, su gideri, iletişim giderleri, sanayi bölgesi / sitelerine ödenen atık toplama giderleri)
  • Malzeme giderleri (Destek başvurusundan önce üretim için tedarikçilerle siparişe bağlanmış hammadde veya sarf niteliğindeki üretim malzemesi giderleri)

 Destek kapsamında istihdam edilecek personel aşağıda belirtilen şartlara uygun olmalıdır.

 a) Üniversite (2 yıllık ve üstü) ya da mesleki ve/veya teknik lise mezunu olmalıdır.

b) Başvuru döneminin ilan edildiği aydan önceki ayda MKİ’ de çalışmıyor olmalıdır.

c) Başvuru döneminin ilan edildiği aydan itibaren son 3 yıl içinde toplam SGK 4A’lı prim günü sayısı 180’den fazla olmamalıdır. Sürenin hesaplanmasında, başvurunun ilan edildiği ay dahil, 3 yıl öncesinin aynı ayı dahil döneme bakılır.

 

d) 1981 ve sonrası doğumlu olmalıdır.

e) Yabancı uyruklu personel istihdam edilemez.

Başvuru dönemi ilan tarihinden önceki ayda işletmede çalışmıyor olan personel “yeni” kabul edilecektir.

Personelin başvurudan ya da geçici / kesin onaydan sonra işe alınması veya işletmede ilk kez işe alınıyor olması gerekmez. 

İkinci kapsamda yer alan yararlanıcılar için ilave uygun gider:

Teknolojik faaliyet giderleri (patent, telif, teknoloji lisanslama, test ve belgelendirme giderleri)

2019 yılında asgari gelir hacmine ulaşmış olma kriteri:

Covid-19 salgınından önce de aktif olduğu kabul edilen Mikro Küçük İşletmeler başvuru yapabilecektir. Gelir İdaresi Başkanlığı mali kayıtlarına göre 2019 yılında asgari 75.000 TL net satış hasılatı elde edilmiş olması, salgından önce aktif işletme olmanın kanıtı sayılacaktır.

 Bu kriter 2017 ve sonrasında kurulan ve İkinci Bileşene başvuran yenilikçi genç işletmelerde aranmayacaktır.

 Destek programından yararlanma koşulları:

  Destek programından yararlanılabilmesi için; Mikro Küçük İşletmenin Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KOBİ Bilgi Sisteminde kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir.

Ölçek kriteri: Her iki bileşene, güncel KOBİ Bilgi Beyannamesine göre mikro veya küçük ölçekte olan işletmeler başvurabilir.

Sektör kriteri: Her iki bileşene, güncel KOBİ Bilgi Beyannamesindeki NACE Rev 2 faaliyet kodları arasında; Program Kapsamındaki Sektörler Tablosundaki kodlardan biri olan Mikro Küçük İşletmeler başvurabilir.

 

Birinci kapsamda aşağıda belirtilen şartların tümünü karşılayan Mikro Küçük İşletmeler Destek başvurusunda bulunabilirler:

a)2019 yılında asgari gelir hacmine ulaşmış olma kriteri: Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarına göre 2019 yılında asgari 75.000 TL net satış hasılatı olan Mikro Küçük İşletmeler başvurabilir.

 

 Bilanço usulü defter tutmayan işletmelerde net satış hasılatı, dönem içinde elde edilen hasılat ve diğer gelirlerin toplanması ile bulunur.

 b) Kuruluş tarihi kriteri: 2019 yılı ve öncesinde kurulan Mikro Küçük İşletmeler başvurabilir.

 

İkinci kapsamda olup desteğe başvuru tarihi itibariyle aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan yenilikçi genç Mikro Küçük İşletmeler başvurabilir:

a- Merkez ya da şube adresi itibariyle TEKMER veya TGB’de faaliyet gösteren Mikro Küçük İşletmeler.

b-Kamu kaynaklarıyla desteklenen Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi başarı ile tamamlanmış veya projesinin süresi devam etmekte olan Mikro Küçük İşletmeler.

c- 2017 ve sonrasında patent belgesi almış olan Mikro Küçük İşletmeler.

d- 2017 ve sonrasında Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi (TÜR deneyim belgesi) almış olan  Mikro Küçük İşletmeler.

e-2017 yılı ve sonrasında kurulan Mikro Küçük İşletmeler,

Müracaat

Uygunluk kriterlerini karşılayan Mikro Küçük İşletmeler, KOSGEB’in web tabanlı destek uygulama arayüzü olan KBS (E-devlet sistemi, Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, MERSİS – ESBİS ve diğer bazı veri tabanlarıyla bağlantılı olan KOBİ Bilgi Sistemi) üzerinden başvuru yapabilecektir. Bütçe imkânları ölçüsünde başvuru sırasına göre geçici onay verilecek, yeni personeli istihdam eden Mikro Küçük İşletmelerin ödeme talebi başvuru sırasına göre bütçenin yeterli olduğu sayıdaki işletmenin kesin onayı verilecektir.  

Ödeme

Destek ödemeleri, 6 ay + 6 ay şeklinde destek ödemesine esas iki taksit döneminin başında peşin olarak yapılacaktır. Ödeme öncesinde ve sonrasında, resmi kayıtlardan (GİB, SGK) işletmenin aktif olduğu, geçmiş dönem ortalama istihdamının muhafaza ediliyor olduğu ve yeni personelin istihdam edildiği kontrol edilecektir. 6 aylık ilk taksit dönemine ilişkin yükümlülük yerine getirilmemişse 3 ay ek süre verilecek, 3 ay ek süre içinde yükümlülük tamamlanmışsa ikinci 6 aylık dönem ödenecektir.

Geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etme taahhütlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile; Mikro Küçük İşletme’ler kullandıkları desteği 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4’er aylık 6 taksitte faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB’e geri ödeyecektir. Taahhütleriyle ilgili yükümlülüklerini varsa verilen ek sürede de tamamlayamayan Mikro Küçük İşletme’lerden ise; verilen destek, ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile tahsil edilecektir. 

Geri ödemeli destek için işletmelerden teminat alınmayacaktır  

Destek için başvuruda bulunamayacak işletmeler

Dünya Bankası tarafından kısıtlanan sektörlerdeki işletmeler bu desteğe başvuramayacaktır. 

İşletmeler, Başvuru Formunu doldururken varsa yasal sınırların üzerinde vadesi geçmiş vergi SGK borçlarını kapatacaklarını veya yasal sınırların altına indireceklerini veya tecil ya da taksitlendireceklerini beyan ederek başvuru yapabilecektir.

Bu işletmelerin destek ödemesi alabilmesi için, destek ödemesi öncesinde yasal limitlerin üzerindeki vergi – SGK borçlarını kapatmış veya tecil ya da taksitlendirmiş olmaları gerekecektir.

 

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Kapsamındaki Sektörler Tablosu

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Nace Tanımlı Dosya

Number of Views: 33
11 January 2022 Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Click to download the relevant file