WhatsApp Support Line

GRANT AND SUPPORT LOANS

Home PageGrant and Support Loans

KOSGEB ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASINA İLIŞKIN USUL VE ESASLAR BELIRLENDI

KOSGEB Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi

KOSGEB Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi

Yapılandırma kapsamına giren alacaklar için 1 Şubat 2020 mesai sonuna kadar başvuru yapılabilecek.

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edilen 7256 sayılı kanun kapsamındaki KOSGEB alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin iş ve işlemlerin belirlendi. Yapılandırma kapsamına giren alacaklar için 1 Şubat 2021 mesai sonuna kadar başvuru yapılabilecek. Peşin ödemede Şubat 2021 sonu esas alınırken 18 ay taksitle ödeme imkânı da bulunacak.

YAPILANDIRMANIN KAPSAMI NE?

31 Ağustos 2020 tarihinden önce kullandırılan ve 17 Kasım 2020 tarihinden önce uygunsuzluğu tespit edilmiş olan geri ödemesiz destekler, kredi faiz destekleri, geri ödemeli desteklerden vadesinde ödenmemiş destek tutarları kapsama girecek.

Bunun yanı sıra aidat alacakları, geri ödemeli desteklerden vadesi gelmemiş destek tutarlar da kapsamda yer alacak.

Ayrıca, 17 Kasım 2020 tarihinden önce 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname kapsamında taksitlendirilmiş destek alacaklarından kalan borç tutarları da yeniden yapılandırılabilecek.

SON BAŞVURU NE ZAMAN?

Başvuru sahiplerinin kapsama giren Başkanlık alacaklarını yapılandırabilmeleri için 1 Şubat 2021 tarihi mesai bitimine kadar başvuru formu ile alacakla ilgili KOSGEB müdürlüğüne ve KOSGEB aidat alacakları için Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekecek.

VEKALETLE BAŞVURU

Başvuru sahibinin ilgili KOSGEB müdürlüğünün bulunduğu il dışında olması halinde başvuru, bulunduğu ildeki KOSGEB Müdürlüğüne de yapılabilecek. Vekil vasıtasıyla yapılacak başvurularda dilekçeye noterlikçe düzenlenen vekâletnamenin eklenmesi ve vekâletnamenin başvuru yetkisini içeriyor olması şartı aranacak.

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Peşin ödemede, borçların tamamının Şubat 2021’in son gününe kadar ödenmesi gerekecek. Taksitli ödemede, ilk taksitini Şubat 2021 sonuna kadar ödeyip kalan borcun tamamını Nisan 2021 sonuna ödemesi zorunlu olacak.

Borcunu taksitle ödemek isteyen başvuru sahibinin aşağıdaki taksitle ödeme seçeneklerinden birisini seçecek:

6 taksitle ödeme: Borçların 2021 yılı şubat-nisan-haziran-ağustos-ekim-aralık aylarında ödenmesi gerekecek.

9 taksitle ödeme: Borçların 2021 yılı şubat-nisan-haziran-ağustos-ekim-aralık, 2022 yılı şubat-nisan-haziran aylarında ödenmesi gerekecek.

12 taksitle ödeme: Borçların 2021 yılı şubat-nisan-haziran-ağustos-ekim-aralık, 2022 yılı şubat-nisan-haziran-ağustos-ekim-aralık aylarında ödenmesi gerekecek.

18 taksitle ödeme: Borçların 2021 yılı şubat-nisan-haziran-ağustos-ekim-aralık, 2022 yılı şubat-nisan-haziran-ağustos-ekim-aralık, 2023 yılı şubat-nisan-haziran-ağustos-ekim-aralık aylarında ödenmesi gerekecek.

 

KOSGEB Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Usul ve Esasları Detay Linki:
https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7637/kosgeb-alacaklarinin-yapilandirilmasina-iliskin-usul-ve-esaslar-belirlendi

 

Number of Views: 2
14 December 2020 KOSGEB Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi Click to download the relevant file