WhatsApp Support Line

REPORTS / PUBLICATIONS

Home PageReports / Publications

EKONOMİ VE AHLAK DERSLERİ

EKONOMİ VE AHLAK DERSLERİ


ASRİAD’dan vahyin evrensel hitabını konu alan bir kültür yayını: 
Ekonomi ve Ahlak Dersleri

 

ASRİAD, kurulduğu günden bugüne kadar bir geleneği ısrarla devam ettirmeye özen göstermektedir. 
 

Hemen hemen tüm toplantılarında Ekonomi ve Ahlak gündemiyle başlayan ve ASRİAD açısından son derece ileri bir değeri ifade eden bu uygulama tüm üye iş insanları tarafından da büyük ilgi ile karşılanmaktadır. 
 

Bu değer; sınırlı bir zaman dilimi içerisinde işlenen bir gündem olmasına rağmen taşıdığı düşünülen anlamı ve yapması umulan çağrışımları, varoluşu ve bir STK görevi yapışını anlamlandıran bir niteliğe sahiptir.
 

ASRİAD, bir işadamları derneği formatında örgütlenmiş STK faaliyeti yapan bir yapıya sahiptir. Yani ekonomik bir faaliyetin aktörlerinin örgütlenmiş halidir. Öte yandan ASRİAD kimliğinin kodlarını bütün faaliyetlerinin önüne çekmeyi ve tüm faaliyetlerini onunla anlamlandırmayı hayati bir tercih olarak ortaya koymaya çalışmaktadır. 
 

ASRİAD’ın Ekonomi ve Ahlak gündeminde en temel referansları; ekonomiye ve insana bakışını tüm boyutlarıyla duyumsamak istemesidir. İşte bu talep, bu gündem konusundaki ısrarı tam anlamıyla gerekçesini oluşturmaktadır. 
 

Bu gündem içeriğinde; ilk elden, yani bizzat orijinal metinden vahyin evrensel hitabını duyma, O’nu yaşanan çağ için yorumlama ve mümkün olan ölçülerde davranış haline dönüştürme imkânına alan açılmaktadır. Böylece çok önemli bir hatırlatma, çok önemli bir dürtme ve çok önemli bir uyarı işlevi görmektedir.
 

Biteviye devam eden bu çalışmanın yıllar içerisinde kendini yenileyerek devam etmesi ve yeniden devreye girmesi söz konusu olmaktadır. Bu noktada gelen bir öneriyle bu çalışmanın metin haline dönüştürülmesi ve toplu halde erişime açılması için kitap haline gelmesi kararı ortaya çıkmış ve yapılan çalışma ile bir sonuca ulaştırılmıştır. 
 

Ekonomi ve Ahlak gündeminde en temel referans olan Kur’an’ın ekonomiye ve insana bakışını tüm boyutlarıyla duyumsama çabası sunulan ve Sıtkı Abdullahoğlu hocamız tarafından hazırlanan “Ekonomi ve Ahlak” kitabının öncelikle tüm ASRİAD üyelerine ve üye adaylarına, daha sonra da ulaşabildiği tüm insanların ilgisine mazhar olması dileğiyle... 

Number of Views: 16
Click to Review 13 April 2023 EKONOMİ VE AHLAK DERSLERİ Click to download the relevant file