WhatsApp Support Line

ECONOMY AND ETHICS

Home PageEconomy and Ethics

MİRAÇ GECESİ

MİRAÇ GECESİ

"Allah, Rasulünü bazı işaretlerini göstermek üzere bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yürüttü. O'na işaretlerini gösterdi. Bize gösterilen en önemli işaret ise Kur'an'dır. Bize, o işareti iyi idrak etmeye çalışmak düşer. Somut gerçek budur. Spekülatif bilgilerle mistik dünyalara dalmak değil."

Sohbetin ayrıntısı için tıklayın.

25 February 2022