WhatsApp Support Line

MÜTEAHHITLERIN MAĞDURIYETLERI TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMISYONU’NDA GIDERILMELIDIR.

Müteahhitlerin mağduriyetleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda giderilmelidir.
Müteahhitlerin mağduriyetleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda giderilmelidir. Resim Adı 0

ASRİAD Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Taşkın, TBMM gündeminde olan “Kamu Müteahhitlerine Fiyat Farkı Verilmesi”ne yönelik düzenleme konusunda değerlendirmelerde bulunurken inşaat sektörünün krize girmesini engelleyecek taleplerini de sıraladı.

ASRİAD Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Taşkın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu gündeminde yer alan inşaat sektöründe müteahhitlerin mağduriyetlerini gidermeye yönelik teklif metninde yer alan düzenlemelerin, sektörün sorunlarının yüzde 10’unu bile karşılamadığını ifade etti.
 

Yücel Taşkın konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:
 

4734 Sayılı K.I.K. göre iş yapan müteahhitlerin, taahhüt ettikleri işleri kapsamında; Covid-19 salgınının dünya ve ülkemiz ekonomisindeki olumsuz etkileri ve döviz kurlarında yaşanan olağanüstü dalgalanmalar sonucunda temel inşaat malzemelerinde fahiş fiyat artışları yaşanmıştır. Ayrıca malzeme tedarikinde yaşanan ciddi sorunlar sebebiyle de işlerde ciddi gecikmeler yaşanmış ve yaşanmaktadır. 

Devam eden işlerde mevcut fiyat farkı hesaplama sistemi ve TÜİK verileri, gelen olağanüstü reel fiyat artışlarından oluşan farkları karşılamamaktadır. Ayrıca bir kısım işlerin sözleşmelerinde fiyat farkı bulunmadığından hiçbir oranda fiyat farkı alınamamaktadır. 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu gündemine gelen müteahhitlik sektörünün mağduriyetlerini giderecek gündemdeki teklif metninde maalesef sektörün mağduriyeti ve fiyat farkı taleplerinin yüzde 10'ununu bile karşılamamaktadır. Önerge Teklif metni sadece 01/07/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında yapılan hak edişlere yönelik fiyat farkı verilmesini içermekte olup, "işin devamını" kapsamamaktadır. 

Örneğin; 10 milyon TL’lik bir işin üstte verilen tarih dilimi arasında "yüzde10'luk yapılan kısmına" yüzde 50'lik dahi fiyat farkı verilse totaldeki bedelin yüzde 5'ine tekamül etmektedir. Dolayısıyla yüzde 200'e yakın girdi maliyetlerini yüzde 5-10 gibi bir fiyat farkı oranıyla telafi etmek mümkün değildir. 

Bu teklif, bu haliyle ve bu şartlarda yasalaşırsa kamu müteahhitlik sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 60 bine yakın firmanın iflas etmesi ve en az 80-90 bin alt tedarikçi firmayı da mağdur ederek iflas etmesine ve en az 1-1,5 milyon kişinin de işsiz kalmasına sebep olacaktır.

Talep ettiğimiz reel fiyat farkı ortalama toplamda100 birim ise bu rakam karşılanmadığı zaman, batan müteahhittin bitiremediği işlerin yeniden ihale edilmesi son derece zor olacağı gibi ihale edilse bile yeni güncel maliyetlerle 2-3 katına ihale edileceğinden kamu çok daha büyük oranda zarar edecektir.

Dolayısıyla teklif metninin aşağıdaki taleplerimiz çerçevesince yeniden güncellenerek Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından değerlendirilmesini ve yasal düzenleme kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımıza sektörün taleplerini karşılayacak kapsamda yetki verilmesini talep ve arz ediyoruz. 

Aksi durumda 250 alt sektörün ana lokomotifi krize girecek sonuçları ülke ekonomisinde ve istihdam hayatında önemli kırılmalara ve krizlere sebep olacaktır.
 

MAKUL TALEPLERİMİZ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ
 

 1-Gerek yüklenici, gerek kamu menfaati açısından 01.01.2021 tarihi baz alınarak işin bitimine kadar reel oranda "fiyat farkı" verilerek işlerin bitirilmesi,

2-Reel piyasa fiyatlarına uygun fiyat farkı ödenmesine rağmen finansal ve teknik olarak devam etmesi mümkün olmayan işler için cezasız "tasfiye hakkı" tanınması ve teminatların iade edilmesi,

 3-Temel inşaat malzemelerinden özellikle demir, çimento, cam, alüminyum, elektrik kablosu, mdf vs. başta olmak üzere yüzde 200'ü geçen malzemelere "Geçici KDV indirimi" getirilmesi, 

4- 01/01/2021 tarihinden bu yana gelişen olumsuz süreçlerden dolayı daha büyük zararlara sebep vermemek için işi yapamayan müteahhitlerimize teminatlarının iadesi, ihalelerden yasaklılıklarının kaldırılması. (kendi geçmiş kusurlarından dolayı ilgili idarelerce yaptırıma muhatap olanları kapsamaz.) 

5-Devir işlerinde KİK payı ve karar pulunun da alınmayacağı açıkça belirtilmelidir. 6-Tasfiye edilen işlerin sözleşmesinde ödenen vergiler kalan işlere oranla iade edilmeli, yapılan imalatlar, pursantaj oranlarına göre değil, yerinde yapılan gerçek imalat seviyesine göre belirlenmelidir. 

7-Piyasada oluşan istikrarsızlık ve aşırı zamlar nedeniyle malzeme tedarik ve finansal aksaklıklar sebebiyle, işini zamanında teslim edemeyen müteahhitlerimiz ve idareler zor durumda kalmıştır. Mağdur olan yüklenicilere en az 6 ay ek süre verilmeli ve iş programları buna göre revize edilmelidir. 

8-Covid-19 gerekçesi ile artırılan stopaj, ÖTV ve KDV tevfikatı eski oranlarına, hatta daha aşağı düşürülmelidir. 
 

14 January 2022