WhatsApp Support Line

EKONOMIDE KONTROLLÜ KREDI DÖNEMI

Ekonomide kontrollü kredi dönemi

Ömer Çakıcı, Vice Chairman of ASRİAD and head of R&D's presidency, stated that with the BRSA's decision dated 24.06.2022 and numbered 10250, as a controlled credit period started in the economy and said that this situation would cause some negative consequences.

Ömer Çakıcı konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Konut kredileri, kredi vadeleri ve kredi kartı asgari ödeme tutarları gibi kredilere ilişkin pek çok düzenleme yapan BDDK, 24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı kararıyla bağımsız denetime tabi, altın dahil 15 milyon TL üzerinde yabancı para nakdi varlığı bulunan ve bu varlığı en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya bir yıllık net satış hasılatından büyük olanın %10’undan yüksek olan şirketlerin (konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan şirketler için konsolide bilançolar üzerinden değerleme yapılmak üzere) TL cinsinden kredi kullandırılmaması kararı vermiştir.

 

Bir taraftan düşük faizli kredi kullanarak döviz piyasasında talep yaratan şirketlerin önünü kesmeye diğer taraftan kurda yukarı yönlü hareketlere yönelik olduğu anlaşılan ve aktifinde döviz bulunan şirketleri kendi kaynakları ile yatırım yapmaya yöneltmeyi de hedefleyen bu kararın, sermaye kontrolü algısını güçlendirmek ve beklentileri kötüleştirmek suretiyle olumsuz etkileri olacağı görülmektedir.
 

Öncelikle bu politikanın geçici bir önlem olduğu ve sermaye kontrolü hedefine yönelik bir hamle olmadığı yönünde yapılacak açıklamalar bu olumsuz etkileri hafifletecektir.
 

Aslında yatırımları artırmak suretiyle ekonomik kalkınmayı artırması için öngörülen düşük faiz politikasının, bu amaç dışında özellikle spekülatif amaçlarla kullanılmasının önlenmesi gereğinden söz edilebilir. Ancak bu ayrımın kredi kullanımının selektif olarak yatırıma dönük krediler için ayrıştırılması suretiyle doğrudan banka politikalarıyla yürütülmesi daha etkin değerlendirilebilir.
 

Bir diğer önemli nokta ise alınan kararların amaca uygun olarak uygulanabilmesi için uygulama detaylarının da çok net ve açık olarak ortaya konması ve böylece kapsama hiç girmeyen firmaların önüne engel olarak çıkarılmasının önlenmesi son derece önemlidir. Örneğin bu karar sadece bağımsız denetime tabi şirketleri kapsamakla birlikte, bağımsız denetime tabi olmayan ve dolayısıyla herhangi bir bağımsız denetim şirketiyle çalışmayan şirketlerin bu durumu ispat etmek için bağımsız denetim şirketleriyle çalışmak ve ayrı bir maliyete katlanmak zorunda olmaları önlenmelidir. Dahası akut olarak rotatif kredilerle hayatını devam ettiren ve hiç döviz varlığı olmayan şirketlerden dahi bağımsız denetime tabi olup olmadıklarına yönelik bağımsız denetçiden alınma bir yazı, belge vb istenmesi, uygulamada kredi kanallarının tıkanmasına ve kapsama girmeyen bazı şirketlerin sırf bu uygulama yüzünden kredi borçları açısından temerrüde düşme riskiyle karşı karşıya kalmasına neden olabilmektedir.
 

Sonuç olarak bugün itibariyle geri alınmayacağı anlaşılan bu kararın en azından geçici bir araç olarak kullanıldığı, sermaye kontrolü uygulanmasının ülkemiz ekonomisi açısından söz konusu olmayacağı, bu politika ile düşük maliyetli finansman ile yatırımları artırmayı hedeflerken kötü kullanımın önüne geçmeyi hedeflediği, öngörülebilirliği artıracak politika tedbirleri ile desteklenmek suretiyle kamuoyuna açıklanabilir ve böylece olumsuz etkileri giderilebilir. Şirketler ve bankalar açısından kararın net, basit ve maliyetsiz olarak uygulanabilmesi için tüm uygulayıcılara uygulamada karşılaşılabilecek tüm sorunların çözüm noktaları basit bir şekilde açıklanarak uygulamadan kaynaklı sorunların önüne geçilebilir. "

01 July 2022