WhatsApp Support Line

BAZI MAL TESLIMLERI ILE HIZMET IFALARINDA KDV ORANLARI DEĞIŞTIRILDI

 Bazı mal teslimleri ile hizmet ifalarında KDV oranları değiştirildi

29 Mart 2022 tarih 31793 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 28 Mart 2022 tarih 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; bazı mal teslimleri ile hizmet ifalarında KDV oranı değişikliği yapılmıştır.

1 Nisan 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan değişiklikler aşağıda başlıklar halinde özetlenmiştir:

 “6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında” rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanı 150 metrekareye kadar olan kısmında %1 oran uygulaması aynen devam edilirken, 150 metrekareyi geçen kısımları için %18 KDV oranı uygulanacaktır,

Net alanı 150 metrekare altındaki konutların Büyükşehir Belediye sınırları içindeki lüks ve birinci sınıf olanların emlak vergisi arsa birim metrekare değerine göre KDV oranı belirleme usulüne son verildi,

1 Nisan 2022 tarihinden itibaren yapı ruhsatı alınacak inşaat projelerinde ve kamu kurum ve kuruluşları ile iştirakleri tarafından ihalesi yapılacak inşaat projelerinde, net alanı 150 metrekareye kadar olan konut teslimlerinde KDV Oranı %8’e çıkarıldı, 150 metrekareyi geçen kısma %18 KDV oranına tabi olacak,

Arsa ve arazi teslimlerinde KDV oranı %8’e indirildi,

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tohumluk ve fidanlarda KDV oranı %1’e indirildi,

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde “özel matrah” uygulanan araç satışlarında KDV oranı %18’e çıkarıldı,

Yat, kotra, tekne ve gezinti gemileri tesliminde KDV oranı %18’e çıkarıldı,

“Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” ve “İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” hükümlerine tabi cihaz teslimleri ve kiralamalarında KDV oranı %8’e indirildi,

Birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalarda KDV oranı %8’e indirildi,

Süt sağma makinalarına ilave olarak diğer sütçülükte kullanılan makine ve cihazlar ile süt soğutma tanklarının teslimlerinde KDV oranı %8’e indirildi,

Pancar, meyve, yumurta gibi ürünleri ayırma ve temizlemede kullanılan makinalarda KDV oranı %8’e indirildi,

Bazı temizlik (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete, diş fırçası ve macunu, diş iplikleri) ve hijyen ürünlerinde (hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya (hangi maddeden olursa olsun) KDV oranı %8’e indirildi.

1- Konut teslimlerinde KDV oranı uygulamasında yapılan önemli değişiklikler:

24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranının Tespitine İlişkin Kararın 1’inci maddesinin 6’ıncı fıkrasında yer alan; Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde net alanı 150 metrekarenin altındaki lüks ve birinci sınıf konutlara emlak vergisinde esas alınan arsa metrekare birim değerine göre esas alınarak uygulanan %8-18 KDV oranı uygulaması 1.4.2022 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırıldı.

Aynı Kararın eki (I) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER bölümünün 11’inci sırasında yer alan; “Net alanı 150 metrekareye kadar olan konut teslimleri” ibaresi madde metninden çıkarılarak, “16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanı 150 metrekareye kadar olan kısmı” eklenmiştir.

Aynı Kararın eki (II) sayılı listenin 35’inci sırasına “Konutların net alanının 150 metrekareye kadar olan kısmı” eklenilmiştir.

Buna göre;

Konut teslimlerindeki KDV oranları yeniden düzenlenerek satın alınan konutun büyükşehirlerde olup olmadığına, lüks veya birinci sınıp olup olmadığına, arsa birim metrekare değerlerine bakılmaksızın aynı şartlarda KDV’ye tabi tutulması sağlandı,

1 Nisan 2022 tarihinden önce başlamış konut inşaatları için eski hükümlerin uygulanmasına aynen devam edilecek,

1 Nisan 2022 tarihinden itibaren yapı ruhsatı alınacak veya bu tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılacak inşaat projelerinde net alanı 150 metrekareye kadar olan konut teslimlerinde KDV Oranı %8’e çıkarıldı, 150 metrekareyi geçen kısma %18 KDV oranı uygulanacak, %1 KDV oranı uygulaması sadece 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanı 150 metrekareye kadar olan kısımlarında uygulanacak (150 metrekareyi aşan kısma %18 uygulanacak),

Net alanı 150 metrekare altındaki konutların Büyükşehir Belediye sınırları içindeki lüks ve birinci sınıf olanların emlak vergisi arsa birim metrekare değerine göre KDV oranı belirleme usulüne son verildi,

2- Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tohumluk ve fidanlarda KDV oranı %1’e indirildi:

Aynı Kararın eki (I) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER “ bölümünün 5’inci sırasında yapılan değişiklik ile; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tüm tohumluk ve fidanların KDV oranı yüzde 1’e indirildi, böylece sayma usulüyle sadece belli başlı tohumlar ve fidanlar değil, Bakanlıkça sertifikalandırılan tüm tohumluklar ve fidanlar için aynı KDV oranının uygulanması esasına geçilmiş oldu.

3- İkinci El Motorlu Kara Taşıtı ticaretinde “Özel Matrah” uygulanan araç satışlarında %18 KDV hesaplanacak:

Aynı Kararın eki (I) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümün 9’uncu sırasının sonunda yer alan parantez içi ifadesinin son cümlesinde yapılan değişiklik ile; İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden yetkili oto galericilerin kullanılmış araç teslimlerinde “Özel Matrah” uyguladıkları, bir diğer ifadeyle alım ve satım bedeli arasındaki fark üzerinden hesaplamaları gereken KDV oranı yüzde 18’e çıkarıldı.

4- Yat, Kotra, Tekne ve Gezinti Gemileri tesliminde KDV oranı %18’e çıkarıldı:
Aynı Kararın eki (I) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 19’uncu sırası yürürlükten kaldırılmıştır. Değişiklik öncesinde; yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri teslimlerinde %1 KDV uygulanıyordu.

 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere; yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri teslimlerinde KDV oranı %18’e çıkarılmıştır.

5- “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” ve “İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” hükümlerine tabi cihaz teslimleri ve kiralamalarında KDV oranı %8’e indirildi:

 Aynı Kararın eki (II) sayılı listenin 22’inci sırasında yapılan değişiklik ile; yer alan Tarife ve GTİP bazlı yüzde 8 KDV oranı uygulanan tıbbi cihazlar için hem ithalat hem de imalatçının yurt içi teslimi için güncel mevzuat düzenlemeleri esas alınması sağlanmış oldu.

Böylece sınırlı sayıdaki tıbbi cihazlar için uygulanan indirimli KDV oranı, Sağlık Bakanlığı ilgili mevzuat hükümlerine tabi tüm tıbbi cihazları kapsayacak şekilde genişletildi.

6- Birinci Sınıf Lokanta Ruhsatı ya da İşletme Belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri Oteller, Tatil Köyleri vb. tesislerin bünyesindeki lokantalarda KDV oranı %8’e İndirildi:

 Aynı Kararın eki (II) sayılı listenin 24’üncü sırasında yer alan; “Birinci Sınıf Lokanta Ruhsatı ya da İşletme Belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç” ibaresinin madde metninden çıkarılması ile birlikte, bu gibi yerlerdeki yeme ve içme hizmetlerinde uygulanmakta olan KDV %18 oranı yerine %8’e indirilmiş oldu.

 Yeme içme hizmetlerinde halen birinci sınıf işletme, üç yıldız ve üzeri otel gibi yerlerde % 18 olarak uygulanan KDV oranı, bu hizmetlerin tamamında %8’e indirilerek bu sektördeki farklı oran uygulamasını ortadan kaldırdı.

7- Süt Sağma Makinalarına ilave olarak diğer sütçülükte kullanılan makine ve cihaz teslimlerinde KDV oranı %8’e indirildi:

 Aynı Kararın eki (II) sayılı listenin 28’inci sırasındaki tabloda yapılan değişiklikler ve eklemeler ile; Tarife ve GTİP bazlı “8434.10.00.00.00-Süt Sağma Makinaları” tesliminde % 8 olarak uygulanmakta olan KDV oranı, kapsamına; “84.34- Süt Sağma Makinaları ve Sütçülükte Kullanılan Makine ve Cihazlar” şeklinde değiştirilerek, sütçülükte kullanılan diğer makine ve cihazlar da dahil edilerek, hepsinde % 8 oranı uygulanması sağlandı.

 Ayrıca; “8418.69.00.99.19-Diğerleri (Yalnız Süt Soğutma Tankları)” ibaresinin maddeye eklenmesi ile birlikte, “süt soğutma tankı”  teslimlerinde de KDV oranı %8’e indirilmiştir.

8- Pancar, Meyve, Yumurta gibi ürünleri ayırma ve temizlemede kullanılan makinalarda KDV oranı %8’e indirildi:

 Aynı Kararın eki (II) sayılı listenin 28’inci sırasındaki tabloya  yapılan ekleme ile; GTİP numarası; “8433.60.00.00.00-Yumurtaları, meyvaları veya diğer tarım ürünlerini ağırlık veya büyüklüklerine göre ayırmaya veya temizlemeye mahsus makine ve cihazlar” ın teslimlerinde KDV oranı %8’e indirilmiştir.

9- Arsa ve arazi teslimlerinde KDV oranı %8’e indirildi:

 Aynı Kararın eki (II) sayılı listenin 35’inci sırasına yapılan ekleme ile; inşaat sektörünün KDV kaynaklı finansman yükünün azaltılması maksadıyla, arsa ve arazi teslimlerindeki KDV oranı da % 18’den % 8’e indirildi.

 10- Bazı temizlik ve hijyen ürünlerinde KDV oranı %8’e indirildi:

 Aynı Kararın eki (II) sayılı listenin 37 ve 38’inci sıralarına yapılan eklemeler ile, tüketicilerin temel ihtiyaç maddelerinden olan; sabun, şampuan, deterjan, dezenfektan, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete, diş fırçası ve macunu, diş ipliklerinde KDV oranı %18’den %8’e indirilmiştir.

 Ayrıca; GTİP numarası “9619.00-Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya (hangi maddeden olursa olsun)” bebek ve yetişkin bezleri, hijyenik ped gibi ürünlerin satışında KDV oranı %18’den yüzde 8’e indirildi.

11- Değişikliklerin uygulamaya başlama süresi:

 KDV oranı değişiklikleri 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

1 Nisan 2022 tarihinden önce başlanılmış inşaatlarda Net alanı 150 metrekarenin altındaki konut teslimlerinde %1 oranı uygulanacaktır.

1 Nisan 2022 tarihinden itibaren alınacak yapı ruhsatlarına göre veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi bu tarihten itibaren yapılacak inşaat projelerinde net alanı 150 metrekareye kadar olan konut teslimlerinde KDV Oranı %8 uygulanacaktır.

Net alanı 150 metrekareyi geçen konutlarda 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçen kısma %18 KDV oranı uygulanacaktır.

Düzenlemenin diğer maddelerinin yürürlük tarihi 1 Nisan 2022 olup, bu tarihten itibaren yeni oranlar uygulanacaktır.

Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı

Bilgi: Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.

29 March 2022