WhatsApp Support Line

BAKAN NEBATI: "GÜZEL GÜNLER IÇIN SEBAT EDIP GÜLÜMSEYECEĞIZ"

Bakan Nebati: "Güzel günler için sebat edip gülümseyeceğiz"
Bakan Nebati: "Güzel günler için sebat edip gülümseyeceğiz" Resim Adı 0

ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati'ye bir ziyaret gerçekleştirildi.

İstanbul Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirilen ziyarete, Genel Başkan Adnan Danışman'ın yanı sıra Genel Başkan Vekilleri İsmail Keleş ve Sıtkı Abdullahoğlu, Genel Başkan Yardımcıları Muhammed N. Yumakgil, Ömer Çakıcı ve Gökhan Ateş, Yönetim Kurulu Üyeleri Özden Bilirdönmez, İsmail Hakkı Kuran, Fatih Akgün, Yusuf Bahadır, Mehmet Ali Özdemir, Maruf Vakfı Başkanı Yusuf Kalyoncuoğlu, Genç ASRİAD Genel Başkanı Mustafa İnan Güleç ile Genel Sekreter Vekili Ertuğrul Keçeci katıldı.
 

Ziyaret esnasında ilk olarak Genel Başkan Adnan Danışman tarafından Bakan Nebati'ye ASRİAD'ın çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Danışman daha sonra küresel ekonomi ve ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerini iletirken yapısal sorunların iş dünyası pratiğine yansımaları ile ilgili sorunları ifade etti.
 

Genel Başkan Adnan Danışman, Bakan Nebati'ye bankaların vadeleri oldukça kısa tutması ve faizlerin kanuni faiz oranlarının çok daha üstünde tutulması nedeniyle üreticinin üretim maliyetlerine yönelik finansman bulmada ciddi sorunlarla karşılaştığını dile getirirken, ticari alım satımların döviz ile yapılmasının yasaklanmasının işletmelere önemli ölçüde zarar verdiğini söyledi. Danışman, hala yerli ikame ile pek çok üretim kalemini karşılamanın mümkün olmadığını, ithalat yapılırken dolarla ürün alınıp dolarla satıldığını ama her aşamada doların Türk lirasına çevrilerek işlem yapılmasının dakikalık değişen kur ortamında işletmeleri zarara soktuğunu dile getirirken, enflasyon muhasebesi ve işdünyası üzerindeki vergi yükü konularına da değindi. Küresel piyasalardaki navlun ücretlerindeki fahiş artış ve sair navlun sorunlarının avantaja çevrilebileceğini ancak bu konuda ihracatçıyı destekleyici politikalar yürütülmesi gerektiğinin altını çizen Genel Başkan Danışman, enflasyon sebebiyle piyasalarda oluşan güven sorununun olumsuz etkileri hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.
 

ARGE'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çakıcı ise görüşme sırasında finansman girdi-çıktıları arasındaki problemleri dile getirerek bankaların kısa vadeli borçlandırma politikalarının oluşturduğu problemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yatırım kredilerinin önünü açacak teşvikler beklediklerini dile getiren Çakıcı, yatırım ve istihdamın teşvik edildiği bir ekonomi ortamının enflasyonu baskılayabileceği ve akabinde azaltmaya fayda sağlayacağına olan inancını dile getirirken bu minvalde selektif kredi tedbir ve teşviklerine ağırlık verilmesi gerektiğine inandıklarını söyledi. Çakıcı, ithalat ve ihracat makası açık olan işletmelerde dövizi Türk lirasına çevirme işlemleri sebebiyle ciddi zarar oluştuğunu, dolayısıyla bu tedbirin daha ihracat ağırlıklı işletmelere yönelik selektif bir düzenleme ile yeniden ele alınmasının doğru olacağı konusundaki düşüncelerini de beyan etti.
 

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati ise ASRİAD heyeti tarafından iletilen hususlara cevaben; küresel, bölgesel ve ülke bazındaki ekonomik durumu, politikaları ve hedefler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
 

Bakan Nebati, salgın döneminde tüm dünyanın ekonomik anlamda önemli bir buhrana girdiğini ancak Türkiye’de bu durumun vatandaşa doğrudan yansımaması adına önemli çabalar verildiğini ve pandemi etkisinin yoğun olduğu dönemde ülkemizin bu durumu başarılı politikalarla bastırabildiğini belirtti. Post pandemi döneminde salgının ekonomik faturasının hala dünya ekonomisi üzerinde ciddi etkileri olduğunu ve ülkemizin de bu durumdan büyük zarar gördüğünü dile getiren Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Rusya-Ukrayna çatışmasının etkilerini de ele aldı. 
 

Dr. Nureddin Nebati, Rusya-Ukrayna çatışmasının Batı ile Rusya arasında sebep olduğu gerginlik ve ekonomik yaptırımların tüm dünya açısından bir enerji ithalatı enflasyonuna sebep olduğunu bu doğrultuda Avrupa’da enerji kaynaklarının fiyatlarının dehşete düşüren boyutlara eriştiğini, Türkiye’nin ise bu konudan önemli ölçüde etkilenmekle beraber olumsuz etkinin belirlenen politikalarla en aza indirildiğini dile getirdi.
 

Türkiye’nin mevcut global kriz ortamında bir değişim yaşadığını, belirten Bakan Nebati, aslında bu dönemin çok daha güçlü ve bağımsız bir ekonominin sancıları olduğunun altı çizdi. Güçlüleri hakkaniyetsiz biçimde daha da güçlendiren klasik kapitalist mantığın karşısında durmak açısından belli politikaların zaruretinden bahseden Bakan Nebadi, kredilerin önemli ölçüde suiistimal edilmesi sebebiyle alınan tedbirler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. 
 

Yaşanan birçok olumsuzluğa karşın dış ticaret açığının ve cari açığın gitgide kapatıldığını, aynı zamanda bu konuda dengenin özenle uzun yıllardır korunduğunu anlatan Bakan Nebati, alınan önlemlerle paranın durduğu yerde nemalandığı değil piyasada gezerek arttığı bir yatırım ortamı oluşmaya başladığını söyledi. Bu anlamda Türk borsasının bir cazibe merkezi haline geldiğini ve borsanın daha da iyiye gideceğinin altını çizen Nebati, istatistiklere bakıldığında yatırım amaçlı kredi alımlarının oldukça arttığını ifade etti. 
 

Türkiye’nin dolara hükmedenlerin kölesi haline gelmeyeceğini, bunun ciddi bir mücadele olduğunu ve bu anlamda yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Bakan Nebati, güvenin sadece rakamlara dayalı olmaması gerektiğini, bu güvenin aşama aşama sağlandığını dile getirdi. Türkiye'nin gerek turizm gelirleri, gerekse gıda krizine yönelik aldığı tedbirlere de değinen Dr. Nureddin Nebati, ülkemizin tüm dünyayı rahatlatan tahıl koridoru başarısı, borsadaki olumlu hava, gıda fiyatlarındaki düşüş, emtia ücretlerinin makul çizgilere doğru geri dönüşü gibi pek çok mesele hakkında bilgi verdi. Mevcut durumun enflasyonu düşürecek güven için gerekli donelerin oluşmaya başladığı konusunda açık fikirler verdiğini ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, 2023 yılında Türkiye'nin çok daha iyi bir konumda olacağını söyledi. 
 

Yaklaşık 1,5 saat süren ziyaret sonunda ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman tarafından Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati'ye "Önce Nitelik" plaketi takdim edildi.
 

30 August 2022