GÜNCEL HABERLER

Ana SayfaGüncel Haberler

ASRİAD'DAN 7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI SUNUMU

ASRİAD'dan 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Borçların Yapılandırılması Sunumu
ASRİAD'dan 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Borçların Yapılandırılması Sunumu Resim Adı 0 Resim Adı 1 Resim Adı 2 Resim Adı 3 Resim Adı 4

ASRİAD, üye iş insanları için eğitim çalışmalarını sektörlerinin uzman isimlerinin konuk olduğu programlarıyla devam ettiriyor.

Üretim Masası tarafından planlanan ve Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM şirketinden Yeminli Mali Müşavir Yılmaz Çelik ile Denetim Müdürü   (E.Vergi Dairesi Müdür Yrd.) Hamza Ertekin'in konuşmacı olarak katıldıkları “7256 Sayılı Kanun Kapsamında Borçların Yapılandırılması ve Diğer Kanunlarda Yapılan Değişiklikler ” konulu eğitim semineri, 23 Aralık Çarşamba günü Zoom platfromu üzerinden gerçekleştirildi. 

ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman, Genel Merkez teşkilatı ve şubelerden oldukça yoğun bir katılımın gerçekleştiği programda; Borç Yapılandırması Usul ve Esasları, Diğer Kanunlarda Yapılan Değişiklikler ve Önemli Diğer Düzenlemeler başlıkları altında aşağıdaki konularda önemli ve ayrıntılı bilgiler verildi.
 

- Önceki yapılandırılmış borçların durumları, 
- Kapsamda olan/olmayan vergilerin ayrımları,
- Yapılandırma,
- Kapsama giren ve girmeyen alacaklar,
- Kapsamda olan cezalar,
- Diğer alacaklarda kapsama giren dönem,
- Başvuru ve ödemelerin süreleri ve yöntemleri,
- Yİ-ÜFE / Katsayı nedir ve hesaplaması,
- Taksit sayısı ve katsayı uygulaması,
- Yapılandırmayı bozan durumlar,
- Pişmanlık veya kendiliğinden verilen beyannameler üzerine kesilen cezaların yapılandırılması,
- İhtirazi kayıtla verilen beyannabeler üzerine kesilen cezaların yapılandırılması,
- Dava ve uzlaşma safhasında olan tarhiyatların durumu,
- Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) taksitlendirmesi ve temiz kağıdı alınması,
- Yapılandırılan borç taksitlerin ödenmesi,
- Hacizlerin durumu,
- İnternet üzerinden satış yapanlara esnaf muaflığı ve istisnaları,
- Yurtdışına elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirilen satışlarda kazanç istisnası,
- Sermaye şirketlerinin sermaye azaltımı yolu ile ortaklarına yapmış oldukları ödemelerin kar payı dağıtımı sayılması,
- Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler,
- Varlık barışı düzenlemesi,
- Konaklama Vergisinin ertelenmesi,
- İşsizlik ödeneği alan ve yeniden işe başlayan çalışanların istihdamına yönelik SGK teşviki,
- Kısa Çalışma Ödeneği Uygulamasında sürenin uzatılması,
- Bağkurlulara primleri için yapılandırma, dondurma, ihya imkanı.
 

Ayrıca diğer düzenlemeler konusu dahilinde de;
- Bazı SGK Teşvik Sürelerinin Uzatılmasına Yönelik Cumhurbaşkanı kararları,
- Kısa Çalışma Başvurusunda bulunmayan işverenlere yönelik başvuru imkanı getirilmesi,
- 2020 yılı Yeniden Değerleme Oranı,
- 2021 yılı E-Deftere geçme zorunluluğu,
- 2021 yılında YMM raporu ile alınabilecek iade limitleri,
- Diğer Tasdik limitleri,
- Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranları,
- Esnaf ve sanatkarlar ile basit usul mükelleflere doğrudan destek ve kira yardımı,
- KDV Oranı indiriminin süresinin uzatılması,
- KDV Oranı indirilen teslim ve hizmetler ile indirim oranları,
- Kısa Çalışma Süresinin 28 Şubat 2021'e kadar uzatılması,
- İşyerlerine uygulanan kira stopaj indirimi süresinin uzatılması

Programda yapılan sunum dosyası için tıklayın.

23 Aralık 2020