GÜNCEL HABERLER

Ana SayfaGüncel Haberler

ASRİAD-İÜ İŞBİRLİĞİ İLE "KÜRESEL REKABET VE YENİLİK YÖNETİM KONFERANSI"

ASRİAD-İÜ işbirliği ile "Küresel Rekabet ve Yenilik Yönetim Konferansı"
ASRİAD-İÜ işbirliği ile "Küresel Rekabet ve Yenilik Yönetim Konferansı" Resim Adı 0 Resim Adı 1 Resim Adı 2 Resim Adı 3 Resim Adı 4

ASRİAD ana sponsorluğunda İstanbul Üniversitesi ile işbirliği halinde düzenlenen "Küresel Rekabet ve Yenilik Yönetimi Konferansı" 16 Eylül Perşembe günü gerçekleştirildi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Hızıroğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen konferansın ikinci oturumunda ASRİAD Genel Başkan Yardımcıları Sıtkı Abdullahoğlu, Cemil Yıldız, Muhammed Yumakgil, Ömer Çakıcı ve Fatih Demir konuşmacı olarak yer aldılar.
 

Oturumda ilk olarak ASRİAD Genel Başkan Vekili Sıtkı Abdullahoğlu söz aldı. Sıtkı Abdullahoğlu oturumda; kamu, özel sektör ve sanayi işbirliğinin önemine değinerek başladığı konuşmasında küresel rekabette sivil toplum kuruluşlarının fonksiyonu ve önemine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Abdullahoğlu konuşmasında, bilgiye ulaşmak, depolamak, analiz etmek ve sonrasında bilgiyi doğru bir şekilde değerlendirmenin önemine vurgu yaptı.
 

Sıtkı Abdullahoğlu'nun ardından Yatırım ve Proje Uygulamalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cemil Yıldız söz aldı. Yıldız, pratikte sektörler bağlamında mevcut yenilikleri aktarmak ve fırsatları hızlı bir şekilde organize edip küresel rekabete hazır hale getirmek konusunda ayrıntılı değerlendirmelerde bulundu. Yıldız, gelecekte Türkiye'de ön plana çıkacak sektörlere ilişkin önemli bilgiler de verdi.
 

Kurumsal İlişkiler ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Yumakgil oturumda küresel rekabette tedarik zinciri yönetiminde yaşanan değişim ve dönüşümler hakkında bilgi verirken, özellikle lokasyon, esnek üzerim kabiliyeti, tam zamanında üretim kabiliyeti ve stok yönetimi konuları hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi.
 

Dijital Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatih Demir ise programda ekonominin dijitalleşmesi sürecinde Türkiye fırsatlarına ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Demir sunumunda, "Dijital dönüşüme hangi alanda ne kadar ihtiyaç var?" sorusunun cevabını irdelerken IOT, E-Ticaret, Oyun, Siber Güvenlik, Savunma Sanayi, Artırılmış Gerçeklik, Yapay Zeka, Blockchain ve RET konularının önemine vurgu yaptı.
 

Oturumun son bölümünde ise AR-GE'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çakıcı söz alarak küresel rekabette yeni yönetim yapılanmaları konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Çakıcı; modern yaklaşıma geçişte kalite yönetimi, bilgiyi elde etme ve kullanma ve işletmelerde özyeterlilik gibi birçok konuda önemli bilgiler verdi.
 

Oturum sonunda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Kazan, Üniversite STK işbirliği kapsamında gerçekleştirilen "Küresel Rekabet ve Yenilik Yönetimi Konferansı"na verdiği destek nedeniyle ASRİAD'a ve programa konuk olan Genel Başkan Yardımcılarına teşekkür etti.
 

16 Eylül 2021