WhatsApp Support Line

ASRİAD DEPREM KOMISYONU'NDAN ÖNEMLI KARARLAR

ASRİAD Deprem Komisyonu'ndan önemli kararlar
ASRİAD Deprem Komisyonu'ndan önemli kararlar Resim Adı 0 Resim Adı 1

ASRİAD Deprem Komisyonu, Teşkilatlanma Başkanı Yahya Atıcı başkanlığında toplandı.

Toplantıda ASRİAD Şubelerinden deprem bölgesine yapılacak yardımlara ilişkin gelen talepler ele alınırken kardeş şubelerin belirlenerek saha çalışmalarının hareketlendirilmesi konusunda karar alındı. 
 

Afet bölgesine yapılan yardımların ele alındığı toplantıda, bölgede kurulmakta olan çadırların içindeki ihtiyaçlara öncelik verilmesi yanında enerji ve temizlik ihtiyacının önemine vurgu yapılırken yardımların bu yönde revize edilmesi konusunda kararlar alındı.
 

ASRİAD Deprem Komisyonu haftalık olarak toplanarak afet bölgesinde yaşanan gelişmeleri ve bu gelişmeler dahilinde yapılan yardımları ele alıyor.

10 February 2023