WhatsApp Support Line

AILE ŞIRKETLERINDE SÜRDÜRÜLEBILIRLIĞIN ANAHTARI: ORTAKLIK HUKUKU

Aile şirketlerinde sürdürülebilirliğin anahtarı: Ortaklık Hukuku
Aile şirketlerinde sürdürülebilirliğin anahtarı: Ortaklık Hukuku Resim Adı 0 Resim Adı 1

ASRİAD Eğitim, Sosyal ve Hukuk İşleri Komisyonu tarafından düzenlenen "Aile şirketlerinde ortaklık kültürü" temalı eğitimler tüm hızıyla devam ediyor.

Etika Danışmanlık Genel Müdürü, Kalite ve Yönetim Uzmanı Fevzi Kostak'ın konuşmacı olduğu ve Moderatörlüğünü ASRİAD Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Keçeci'nin yaptığı "Ortaklık Kültürü Oluşturulurken Aile Anayasaları ve Kurumsallaşmak Adına Yapılan Hatalar" konulu seminer, 22 Şubat Salı günü ASRİAD Genel Merkezi'nde yapıldı.
 

ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman, Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda üye iş insanının katıldığı toplantıda aile şirketlerinde ortaklık hukuku konusu ele alındı.
 

Kalite ve Yönetim Uzmanı Fevzi Kostak, şirketlerde kurumsallaşma, süreklilik ve kurumsal gerekliliklere ilişkin bilgiler vererek başladığı seminerde, sırasıyla yönetim ve organizasyon, finansal yönetim, finansal davranış, pazarlama, süreç yönetimi, kurumsal hedefler ve iç denetim konularında ayrıntılı bilgiler verdi. Kostak programın ikinci bölümünde aile anayasası ve şirket anayasası kavramları üzerinde değerlendirmeler yaptı. Bu kapsamda; genel ilkeler, çalışma ilkeleri, aile konseyi ve mülkiyet konuları ele alındı.
 

Fevzi Kostak, programın son bölümünde ise programa katılan iş insanlarına ve şirketlerine yönelik bir kurumsallaşma testi yaptı.
 

"Ortaklık Kültürü Oluşturulurken Aile Anayasaları ve Kurumsallaşmak Adına Yapılan Hatalar" konulu seminer, ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman'ın Fevzi Kostak'a "Önce Nitelik" plaketi takdimi ile sona erdi.
 

KURUMSALLAŞMA TESTİ

MARKA

 • Marka ismi, logosu ve telifi ...   (2 puan)
 • Kurumsal kimlik çalışmaları. ... (2 puan)
 • Kurumsal Web Yazılımı ve Tasarımı. ... (2 puan)
 • Sosyal medya yönetimi... (2 puan)
 • İnternet reklam yönetimi ... (2 puan)

Toplam 10 puan

DÖKÜMANTASYON

 • Dokümanların bulunmalarını ve paylaşılmaları kolaydır. (2 puan)
 • İş süreçleri tanımlanmıştır. (2 puan)
 • Dokümanlar bilgisayar ortamında bulunmaktadır. (2 puan)
 • Gizli dosyalara her çalışan erişemez. (2 puan)
 • Tüm dokümanlarda sorumlular bellidir. (2 puan)

Toplam: 10 Puan

YÖNETİM ORGANİZASYON

 • Organizasyon şemanız var mı? ( 5 puan)
 • Görev, yetki ve sorumluluklar belirli mi? ( 5 puan)
 • Delegasyon uygulanıyor ( 5 puan)

Toplam: 15 Puan

İÇ DENETİM:

 • Her yıl denetim yapılır. (3 puan)
 • Her denetim raporlanır. (3 puan)
 • Dış denetim yapılır. (3 puan)
 • Denetimler planlanır ve soru listeleri hazırlanır. (3 puan)
 • Denetim sorumlusu vardır. (3 puan)

TOPLAM: 15 puan

ANAYASA

 • Bir anayasanız var mı? (5 puan)
 • Ortakların hakları korunuyor mu? (5 puan)
 • Ortakların görüşleri ve toplantı düzeni var mı? (5 puan)
 • Vizyon belirlediniz mi? (5 puan)
 • Ortaklar şirketten istendiği anda para çekebiliyor mu ( - 5 puan) maaşlar ve temettü belirli ise (5 puan)
 • TOPLAM : 25 Puan

FİNANS

 • Aylık yıllık raporlar oluşturarak şirketin finansal eğilimlerini ve sonuçlarını tahmin etmek. (2 puan)
 • Hibe, teşvik veya uygun şartlarda alınmış kredi (2 puan)
 • Hatalı ödeme ( - 2 puan) yoksa  (2 puan)
 • Yazılım desteği (2 puan)
 • Hedeflediğiniz karlılığa ya da satışlara ulaşabiliyorsanız. (2 puan)

TOPLAM : 10 Puan

RİSK YÖNETİMİ

 • Risk analizi var mı? (4 puan)
 • Tüm alanlarla ilgili sigorta yapıldı mı? (4 puan)
 • Yasal gereklilikler biliniyor mu ve doküman haline getirilmiş mi? (3 puan)
 • Değerli bilgi korundu mu? (İnternet siteleri, Müşteri iletişim bilgileri, Ortaklık belgeleri, Ticaret sırları, Müşteri kredi kartı verileri ) (4 puan)

 TOPLAM: 15 Puan
 

ÖNEMLİ NOT: Türkiye ortalaması 78 Puan olup, geçer not 80 puandır.

23 February 2022