WhatsApp Support Line

PRESS RELEASES

Home PagePress Releases

TCMB’NİN FAİZ KARARI

TCMB’NİN FAİZ KARARI

ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman, TCMB’nın yaptığı faiz indirimi ile ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Adnan Danışman, TCMB’nın yaptığı faiz indirimi ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Bu dönem Merkez Bankası PPK’nın aldığı indirim kararları amaca hizmet etmemektedir. Özellikle kur ve enflasyon sonuçları yeniden faiz maliyetlerini de etkilemekte ve maksat hâsıl olmamaktadır. Gerçekten faizin indirilmesi için, yapılması gereken çok daha farklı ekonomi politik tercihler bulunmaktadır.” dedi.
 

Açıklamanın tamamı şu şekilde:
 

“Ülkemizin ekonomisinin bir süredir, yani özellikle 2018 Ağustos ayından bu tarafa dikiş tutmayan bir finans yapısında olduğu herkesin yaşadığı bir gerçekliktir. Döviz turbülansı ile birlikte başlayan süreç, derhal faizlerin yüksel emsine sebep olmuş ve ardından MB marifetiyle faizlerin düşürülmesi görüşü yönetime egemen olmuştur. 
 

Ancak faizlerin düşürülmesi, zannedildiği gibi sadece TCMB’nın aldığı indirme kararlarıyla gerçekleşememektedir. Finans dengelerinin bozulması, küresel anlamda kredibilite sorunlarının artması yani CDS primlerinin yükselmesi, dövize olan ihtiyacı makul düzeylerde karşılanamaması ve enflasyonun, kurun kontrol edilememesi sistemi sarmıştır. Güven zayıflamıştır. Kurumların itibarı zedelenmiştir.
 

Kur, faiz ve enflasyon müzmin şeytan üçgeni uçlarıdır. Ne zaman kontrolden çıksalar, büyük tahribatlara sebep olmaktadırlar. Matematik hesabıyla hangisinin daha fazla tahribat yaptığı da çok hesaplanamaz. Zira birbirlerini aratmayacak zararlar verebiliyorlar.
 

İstikrarı ve dengeyi yeniden sağlamanın bir yolu elbette vardır. Ancak bu yol, sadece bazı alanları baskılayarak yakalanamaz. Nitekim yaklaşık üç yıldır bunu acı bir şeklide yaşıyoruz.
 

İronik bir şekilde bugün faizi gerçekten düşürebilmek için makro dengelere ihtiyaç olduğu birkaç kez daha ispatlanmıştır. Ancak, dengeler faizi aşağıya çekmeye muktedir olmaktadır. 
 

O yüzden şimdi sürdürülmeye çalışılan politikanın sadece bir uçtan tutarak tüm sistemi kontrol etme tercihine dayalı olduğu anlaşılmaktadır. Ancak maliyet çok yüksek ve sonuç garantisi de yoktur.
 

O yüzden yüzeysel yaklaşımlar yerine geçmişte olduğu gibi, tüm dengeleri yeniden inşa edecek derinlikli politikalar devreye sokulması gerekmektedir. Aksi takdirde, faiz indirimleri bir süre sonra tekrar faiz artırımı olarak karşımıza çıkacaktır.”  

18 November 2021