BASIN AÇIKLAMALARI

Ana SayfaBasın Açıklamaları

REFORMLAR SORUN ÇÖZÜCÜ OLUYOR MU?

REFORMLAR SORUN ÇÖZÜCÜ OLUYOR MU?

ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman hükümet tarafından açıklanan reformlarla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, reformların sorun çözücü niteliğinin reelde nelere bağlı olduğu konularına değindi.

Açıklama şu şekilde:

“Toplumda birçok alanda yorgunluk ve yılgınlık yaşandığı bilinmektedir. Son bir yıldır içinde yaşadığımız pandemi süreci bu yorgunluğu zirvelere çıkarmıştır. Hem sosyolojik olarak hem psikolojik olarak hem de ekonomik olarak önemli bir girdap içine girilmiştir.
 

Yapılan istatistiklerden de görülmektedir ki artık hastanelerde korona ile yarışan psikiyatrik müracaatlar söz konusudur.
 

Reform düşüncesi, toplumsal psikolojiyi yönetmek açsından önemli bir yenileşme umudunu gündem yapmaktadır. Son günlerde açıklanan reform paketlerinin bu yönde beklenen etkiyi sağladığı müşahede edilmektedir.
 

Ancak paketlerin uygulamada yerini bulup bulamayacağı zihinlerde henüz çözülmüş bir sorun değildir.
 

Ekonomi reform paketi de son derece kapsamlı bir çalışma ile oluşturulmuş, şu anda içinde yaşadığımız birçok ekonomik soruna değinme becerisi gösterilmiştir.
 

Sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli büyüme ön plana çıkarılmış, bunu sağlayacak temel düzenlemeler pakete dahil edilmiştir. Ekonominin her daim olmazsa olmazları da pakette yerini almışlardır:  "Şeffaf, öngörülebilir ve hesap verilebilir yönetişim” gibi...
 

"Kamu maliyesi" başlığında "güven ve istikrara dayalı mali disiplin temel öncelik" olarak belirlenmiştir. Bu ilkeler, kitabi olarak makbul kabul edilen ilkelerdir.
 

Ayrıca bazı tasarruf tedbirleri ve küçük esnafla ilgili vergi muafiyetleri getirileceği beyan edilmiştir. Bunlar da beklenen düzenlemelerdir.
 

Borçlanmanın döviz yönünün daha kontrollü olmasına çalışılacağı, vadesinin uzatılacağı ifade edilmektedir.
 

Kamu ihalelerinde yerli ürün kullanımı daha önceleri de gündeme gelmişti. Ancak çözüm bulunamamıştı.
 

Enflasyonu yeniden makul seviyelere çekmek için tedbirler gündem alınmıştır. Bunun için özel İstikrar Komitesi kurulmuştur.
 

Finansal sektörün büyüme ve istihdama katkısı için bir kısım düzenlemeler yapılmaktadır. Dijital alana ve dijital sistemlere ağırlık verilecek hatta kripto para için altyapı oluşturulacaktır.
 

Bu arada iki yeni birim oluşturulacak, bunlar da Sağlık Endüstrileri Başkanlığı ile Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı isimlerini taşıyacaktır. Son derece önemli iki konu. Eğer Savunma Sanayi Başkanlığı gibi çalışabilirlerse önemli katkı sunacakları beklenebilir.     
 

Teşvik sitemlerinin, desteklerin daha erişilebilir ve tek elden sürdürülmesi planlanıyor.
 

Yürüyen ekonomi içerisinde bu ve benzer konular elbette artık bir çözüme kavuşturulması gereken meselelerdi. İş dünyası olarak hararetle bu konuların hayata geçmesini bekliyoruz. Ancak sistem içerisinde yoğunlaşan arızaların giderilmesi çabası, reform kelimesi ile ifade edilmesi gerekmezdi. 
 

Reform denilince, hiç şüphesiz sistemi kökten etkileyecek bir kısım değişimler gündeme getirilmeliydi.
 

Rekabetçi üstünlüklerimizin çok iyi belirlendiği, onları küresel rekabette kalıcı yerlere taşımanın tedbirlerinin alındığı, büyümeyi etkileyen sektörel dağılım dengesinin ve katma değer üretmeye dönük teşvik yapısının çok iyi planlandığı, finans sisteminin reel ekonomiyi gerçekten destekleyecek hüviyete sokulduğu, tam istihdam hedefine erişimin yol haritasının çizildiği, eğitim, hukuk ve etik gibi alanların niteliklerinin sarsılmaz seviyelere getirileceği programların hazırlığı hissettirilmeliydi.
 

Böylece KBMG projeksiyonunda 25-40 bin dolar arası seviyeleri yakalayabileceğimiz projeksiyonun yapıldığı hissini edinmemiz mümkün olabilirdi.
 

Bu reform başlıklı çalışmanın da insanımıza bir nefes olmasını temenni ediyoruz. ASRİAD olarak bu programın başarılı olması için tüm mensuplarımızla üzerimize düşen sorumlulukları sonuna kadar yapacağımızdan herkesin emin olmasını istiyoruz.                   

13 Mart 2021