BASIN AÇIKLAMALARI

Ana SayfaBasın Açıklamaları

KOYTEYNER YOKLUĞU DIŞ TİCARETİMİZİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

KOYTEYNER YOKLUĞU DIŞ TİCARETİMİZİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman, yaptığı basın açıklamasında dış ticareti etkileyen önemli bir konuyu gündeme getirdi.

Danışman,  “İhracat yapmak için boş konteyner bulma sorunu yaşanıyor, yetkililerden konuya ilgi göstermelerini ve süreçte spekülasyon yapılmasına fırsat verilmemesini özellikle bekliyoruz.” dedi.
 

“Yerküre çok ciddi bir ticaret daralması yaşamaktadır. Yapılan tüm tahminler aşılmış pandemi sona erdirilememiştir. Hiç şüphesiz sağlık alanı konuya gereken ağırlığı vermektedir. Ancak, sonuç almak mümkün olmamıştır.
 

Pandeminin getirdiği doğal kısıtlamalar hayatın birçok alanını etkilediği gibi ekonomiyi de derinden etkilemiştir. Bu konuda en sıkıntılı boyuttan biri de dış ticaret noktasıdır.
 

Artık iyice sıkışan şartlar yeni tedbirlerle aşılmaya çalışılmaktadır. Biriken talep kendini hissettirmektedir. Ancak, küresel anlamda bir kısım merkezler bu durumu hem hammadde açısından hem de başka araçlar açısından istismar etmektedirler. Dünya Ticaret Örgütü’nün bu konuda çok dinamik davranması ve ticaretin önüne çıkarılan suni engelleri yok etmesini bekleriz.”
 

Danışman: “Ekonominin ve özellikle dış ticaretin önünde engel bırakmamalıyız.”
 

“Özellikle ülkemizde ihracatı etkileyecek ölçüde konteyner sorunu yaşanmaktadır. Bu durumu etkileyen farklı sebepler olduğu anlaşılmaktadır. Ticaret Bakanlığı’nın konuyla ilgili bazı tedbirler alabileceği düşünülmektedir.
 

ASRİAD olarak talebimiz, özellikle konuya ilgi gösterilmesi ve sorunun çözümünün organize edilmesidir.
 

Böyle kritik zamanlarda ekonominin önüne çıkarılan hiçbir yapay engele hoşgörü gösterilmemesi gerektiğini düşünüyoruz.”

24 Mart 2021