WhatsApp Support Line

PRESS RELEASES

Home PagePress Releases

KAYBOLAN NEZAHET

KAYBOLAN NEZAHET

ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman son günlerde bir şirket CEO’su ve bazı siyasiler arasında yaşanan nezahetten yoksun tartışmaya ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

Danışman değerlendirmesinde, tartışmanın amacını çoktan aştığını ve kayıt dışı bazı unsurların da devreye girmesiyle iş dünyası için büyük tehdit haline dönüştüğünü ifade etti.
 

ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman yaptığı açıklamada şunları söyledi:
 

“Ülkemizde yaşanan ciddi enflasyon süreci dolayısıyla hemen her kesimde önemli tartışmalar vuku bulmaktadır. Zira toplumsal anlamda kayda değer rahatsızlıkların olduğu bir gerçektir. Dolayısıyla bu toplumda yaşayan herkesin konuyu gündem yapması ve bu girdaptan çıkış için görüş oluşturmaya çalışması doğaldır ve beklenen bir davranış biçimidir. Ancak konumu ne olursa olsun bu tartışmaları herkes bir nezahet içinde sürdürmek zorundadır. Enflasyon atmosferinin bir ahlaksızlık ürettiği tezi belki de bu sebeple bir kez daha ispatlanmaktadır. Tüm toplum kesimleri bu sorunun sebebini politikacılar olarak görürken, politikacılar da özellikle iktidar ve iktidar ortağı konumunda olanlar da diğer bazı dinamikleri suçlayarak dikkatleri başka taraflara çekmeye çalışmaktadırlar. Bu sürecin vebalinin de çözüm merciinin de hükümet olarak görülmesi doğaldır. Aynı zamanda başka ekonomik dinamiklerin de haksız kazanç iştihasıyla enflasyonu körükleyen uygulamalar yapmış olması da mümkündür. Bunun takip ve denetiminin de hükümet mekanizmaları tarafından yapılması gerekmektedir.

 

Ancak her ne olursa olsun işi bu şekilde yürütmek yerine tepeden inme yaklaşımlarla, bir kısım şirketleri açıkça hedef göstermek, onları hedef gösterip iş dünyasını düşmanlaştırmak ve siyasetin bir metaı olarak kullanmaya kalkmak kabul edilebilir bir tutum olmadığı gibi ülkemiz geleceği açısından da büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Bu gelişim üzerine bir kısım illegal ve kamuoyunda mafya olarak nitelenen unsurların iş insanlarını, şirketleri hedef alarak açık tehditlerde bulunması, bunun üzerinden kendilerine alan açabilecekleri bir zemine izin verilmiş olması ülkemizin hukuk düzenini, piyasa şartlarını, iktisadi hayatı felce uğratacak kadar vahim bir durumu anlatmaktadır. Bu tür davranışların kamu gücü tarafından derhal takibe konu edilmesi ve hukuk düzeninin kesintisizliğinin temini, gerek hükümetin gerek devletin varlık ve meşruiyet meselesidir. Ülkemizde hiç kimse hukuk dışı güç kullanmayı vehmedememeli, iş hayatı ve tüm insanlar bu ülke sınırları içerisinde hukukun kendisini koruduğundan, koruyacağından emin olmalı, serbest ticaretin de kendi kuralları içerisinde ve özgürce sürdürülebilir olduğundan şüphe edilmemelidir. Bu durumun ülkemiz insanına da ekonomisine de en az enflasyon kadar hatta çok daha fazla zarar vereceğinin bilinmesi gerekir. Herkes yeniden konumuna uygun nezih üsluba dönmelidir.

 

Aynı zamanda ASRİAD olarak beklentimiz ülkemizde yaşanan ekonomik türbülansların bir an önce giderilmesi ve yeniden eski güzel günlere dönüşün sağlanmasıdır.”
 

08 December 2022