BASIN AÇIKLAMALARI

Ana SayfaBasın Açıklamaları

EKONOMİ YÖNETİMİNDE UYUM İHTİYACI

EKONOMİ YÖNETİMİNDE UYUM İHTİYACI

ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman ekonomi yönetiminde meydana gelen yeni durumla ilgili bir değerlendirme yaptı.

Danışman yaptığı değerlendirmede, “Belirli bir zamandır ekonomide özellikle döviz kaynaklı önemli negatif gelişmeler yaşanmaktadır. Ekonomi yönetiminde daha yüksek düzeyli bir uyum ihtiyacı kendisini hissettirmekteydi. İşdünyası olarak beklentimiz odur ki, bu vesileyle bu ihtiyaç karşılansın.” dedi.
 

Açıklamanın devamı şu şekilde:
 

“AK Parti iktidarı 18 yıllık uzun bir hükümet etme dönemini ifade etmektedir. Bu çok ciddi bir süreçtir. Hele ülkemizin farklı zamanlarında hükümet sürelerinin 1-1,5 yıla kadar düştüğü zamanlar düşünülecek olursa bu sürenin ne anlama geldiği daha iyi anlaşılacaktır.
 

Yine ifade etmek gerekir ki, AK Parti Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen birçok ilke imza atmıştır. Daha önceleri bir türlü tutturulamayan zemin yakalanmış ve ekonomide doğru adımlar, doğru yönlendirmeler ve doğru yatırımlar yapılmıştır. Ekonomi yönetimi tam bir senkronizasyonla çalışmış, birçok mesele yönetilebilir noktalara getirilmiş ve iyi sonuçlar da alınmıştır.  
 

Ülkemizin borç yapısı kontrole girmiş, kamu yönetimi ile özel sektör ve kısmen üniversite işbirliği kurulmuştur. Bütçe dengesi yakalanma aşamasına gelinmiş, KBMG 12 bin 500 dolar seviyelerine yükselmiş, döviz kontrole girmiş, faizler enflasyonun altına indirildiği zamanlar yaşanmıştır.
 

Ancak zaman içerisinde bu senkronizasyon bozuldu, artık ekonomik kurumlar arasında ahenk kaybolmaya başladı ve kurumsal disiplinler bozulmaya temel amaçlar unutulup daha yüzeysel gereklerle politika gütmeye başladılar.
 

Bu sonuç ekonomide ciddi kırılmaları da beraberinde getirdi. Yatırım politikaları ekonomik dengeyi zorlayacak hale dönüştü. Bu durumun kredi dağılım düzenini bozucu etki oluşturmasına sebep oldu. Ardından döviz ödemelerinin gereği istemi zorlamaya başladı. Bu süreç giderek ciddi bir döviz krizine sebep oldu.
 

2018 Ağustos’unda bu durum ekonomide yeni dönemin başlamasına sebep oldu. Artık döviz ekonomik dengelerle korunamaz hale dönüştü, Merkez Bankası kaynakları bu kontrol için kullanıldı. Ama sonuç alınamadı. Adeta artık dikiş tutmayan bir hale dönüştü. Bu durum AK Parti reflekslerine uygun değildi. Uzun zaman idrak edilemedi. Ancak bir krizin birikmesine sebep oldu. 
     

Son gelinen noktada TCMB başkanlığına SBB Başkanı Naci Ağbal getirildi. Tam bu noktada Ekonomiden Sorumlu Bakan Berat Albayrak’ın istifası geldi.
 

Şimdi beklenen, artık ekonomi yönetiminin frekans uyumunun iyi işlediği, doğru politikaların doğru adımlarla atıldığı ve yüksek düzeyli bir uyumla güven veren bir ekonomik düzenin kurulmasının şart olduğu gerçeğinden hareketle atamaların yapılmasıdır.
 

Bir an önce güven veren bir sistem kurulmalı ve dolarizasyonun önü kesilmelidir. Mevduatların yeniden eski düzenine 30/70 ortalamasına YP/TL dönüştürülmesi ve enflasyonun gerçek anlamda tek haneli rakamlara düşürülmesi sağlanmalıdır. Yoksa mesafe açılmaya devam edecektir.”

10 Kasım 2020