BASIN AÇIKLAMALARI

Ana SayfaBasın Açıklamaları

DEMİR FİYATLARI ÇILDIRDI. KAMUYA İŞ TAAHHÜTLERİ GÜNCELLENMELİ

DEMİR FİYATLARI ÇILDIRDI. KAMUYA İŞ TAAHHÜTLERİ GÜNCELLENMELİ

ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman, demir fiyatlarının konjonktüre bağlı farklı sebeplerden dolayı tam anlamıyla bir fırlama yaşaması ve bu durumun inşaat sektörünü olumsuz etkilemesi nedeniyle bir basın açıklaması yayınladı.

ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman yaptığı basın açıklamasında, “Demir fiyatları konjonktüre bağlı farklı sebeplerden dolayı tam anlamıyla bir fırlama yaşadı. Bu durum inşaat sektörünü, özellikle sözleşmeleri önceden yapılmış olan kamu taahhüt işlerini sürdürülemez kıldı. En seri şekilde fiyat düzenlemesi yapılarak sözleşmelerin yenilenmesi gerekmektedir.” dedi.
 

Açıklamanın tamamı şu şekilde:
 

“Son bir yıl içerisinde, yaşanılan etkin pandemi şartları dolayısıyla hayatın her tarafı değişik zorluklarla dolduğu bilinen bir gerçektir. Bu durumun ekonomiye getirdiği yükler de fevkalade yüksektir.
 

Ancak bu yüklerden bazıları makul oranlarda gelmiş ve taşınabilir sınırlarda kalmıştır. Çok büyük ve ortak bir sorun olduğu için hepimiz bu sıkıntıyı atlatmak için sabır göstermeye çalışıyoruz.
 

Bazı konular bu makul sınırın çok ötesine taşınmıştır. Bunlara ilişkin kamunun tedbirler alması ve derin mağduriyetleri gidermek için adım atması zorunluluk halini almıştır.
 

Demir fiyatlarının değişik gerekçelerle bir yıl içerisinde %65 gibi seviyelerde artmış olması tüm makul standartları aşmış ve taşınabilir yük olma özelliğini ortadan kaldırmıştır. Bu çerçevede kamuya taahhütle iş yapma durumunda olan inşaat sektörü mensupları, işleri yapamaz duruma gelmişlerdir. Bu acil bir durumdur. Mücbir sebep ve buna bağlı asimetrik üretim ve tüketim şartları, küresel anlamda tedarik zorluklarının devreye girmesi ve özellikle Çin tarafından oluşturulan yüksek talep, tüm hesapları alt üst etmiştir. Konuya derhal müdahale edilmelidir. 
 

İnşaat sektöründe demir faktörünün maliyet yükünü herkes bilir. Maliyetlerin bu kadar yükselmesi taahhüt sözleşmelerinin rakamlarını anlamsızlaştırmıştır. Bu maliyetlerle bu işlerin yapılması mümkün değildir.”         
 

Danışman: “Kamudan beklentimiz, sektörün masaya yatırılması ve sağlıklı bir analize tabi tutularak bu olumsuz koşullar değişinceye kadar fiyat güncellemelerinin yapılması ve  sözleşmelerin buna göre güncellenmesinin temin edilmesidir.” 
 

“Hatta bu sektörde çalışan işverenlerimiz; bu dönem bitinceye kadar gerekirse eşel-mobil sistemine benzer bir sistem işletilsin. Mevcut sözleşmeleri bağlayacak şekilde, fiyatlar yükseldikçe artış sağlansın, düştükçe indirim getirsin. Biz buna da razıyız. Yeter ki bu büyük mağduriyetimiz ortadan kalksın. Kamu da başlanmış olan hizmetlerine kavuşsun, demektedirler. Bu talepler makul gözükmektedir.
 

Çok ciddi bir kitleyi, hem işveren hem de çalışan olarak ilgilendiren bu alanın bir an önce gözden geçirilerek gerekli tashihlerin yapılması, iş hayatımız açısından son derece yüksek önem arz etmektedir. Yetkililerin ilgisi bekliyoruz.”        

23 Aralık 2020