BASIN AÇIKLAMALARI

Ana SayfaBasın Açıklamaları

BÜYÜME MORAL VERİCİ

BÜYÜME MORAL VERİCİ

ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman, 2021 yılı II. Çeyrek büyüme rakamlarının açıklanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Danışman yaptığı değerlendirmede, “Yüksek büyümenin moral verici olduğunu, bir kısım sorunların giderilmesinde ana düzeltici etki oluşturacağını ve tüm alanları etkileyecek iyileştirmeye vesile olmasını umduklarını" ifade etti.
 

Açıklama şu şekilde:
 

“Türkiye’nin Gayrisafi Yurt İçi Hasılası (GSYH) 2021 yılı ikinci çeyrekte yüzde 21,7 arttı. Bu son derece önemli bir büyüme oranıdır. GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; hizmetler yüzde 45,8, sanayi yüzde 40,5, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 32,4, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 32,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 25,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 8,5, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,7, inşaat yüzde 3,1 ve tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 2,3 arttı. Finans ve sigorta faaliyetleri ise yüzde 22,7 azaldı.
 

GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 188 milyar 566 milyon olarak gerçekleşti. Bir önceki çeyrek değeri, 188 milyar 455 milyon seviyesinde idi. Yabancı para cinsinden büyüme çok yüksek olmasa da yüksek enflasyona rağmen yine de büyümenin olması gerçek bir büyüme olduğunu göstermektedir.   
 

Hane halklarının tüketim harcamaları, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 22,9 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 4,2, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 20,3 arttı.
 

Bu duruma göre vatandaş yeniden harcamaya dönmüştür. Bu hem ümitlerin arttığını hem de birikmiş talebin devreye girdiğini göstermektedir. Özellikle ihracatçı üzerinden moral yakalanmıştır. Devlet harcamaları kısmış ve sanayici yatırıma yönelmiştir. Bu durum, sanayinin gelecek açısından daha iyi sonuçlar üretebileceğinin de göstergesidir.” 
 

DANIŞMAN: “Denge üretmeyen büyüme aynı zamanda geniş kesimlerin öfkesini büyütür.”
 

“Büyümeye ihracatın katkısı yüksek olmuştur. İhracat kapasitesinin artarak devam etmesi halinde, ekonomiye en ciddi katkıyı sunmaya da devam edecek anlamına gelmektedir.
 

Şimdilik en büyük sorun, büyümeden tüm kesimlerin yeterli payı alamamasıdır. Özellikle sabit gelirli kesimler büyük sıkıntı içindedir. Bu büyümenin onların durumunu perdelemesine izin verilmemelidir. Bir uzmanın dediği gibi, eğer denge sağlanmazsa bu denge üretmeyen büyüme aynı zamanda geniş kesimlerin öfkesini büyütür. 
 

Ekonomiyi düzeltmenin ya da enflasyonu kontrol etmenin yolu olarak, ücretli kesimin maaş zamlarını kısmak veya gelirlerini sınırlamak şeklinde sonuç doğurmamalıdır. Bu, toplumsal anlamda tehlikeli bir durumdur.”    
 

01 Eylül 2021