WhatsApp Support Line

PRESS RELEASES

Home PagePress Releases

BÜYÜDÜK ANCAK DENGE DAHA ÇOK BOZULDU

BÜYÜDÜK ANCAK DENGE DAHA ÇOK BOZULDU

ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman, 2021 ilk çeyrek büyüme rakamlarının açıklanması üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Danışman “Büyüme oranı fevkalade iyi geldi ancak büyümenin tüm bileşenlere yayılma kalitesi için aynı iyilikten bahsetmek mümkün değil.” dedi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

 

“TÜİK, Ocak- Mart 2021 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü. Beklentileri nispeten aşan bir büyüme yaşandı. Hiç şüphesiz bu sevindirici bir durum. Türkiye ekonomisi, 2020'nin genelinde yüzde 1,8 büyürken, 4. çeyrekte GSYH yüzde 5,9 artış göstermişti.
 

Pandemi etkisi ekonomide kendisini hissettirmeye devam ediyor. Önemli bir iş kaybının yaşandığı bu dönemde, bazı alanlarda ve bazı sektörlerde yükselişler kendini hissettirdi.   
 

Hizmetler yüzde 14,4; sanayi yüzde 11,7 büyüdü.
 

2021 yılı birinci çeyreğinde GSYH oluşturan faaliyetlerde bir önceki yıla göre; bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 18,1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 14,4, sanayi yüzde 11,7, tarım yüzde 7,5, hizmetler yüzde 5,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,7, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2,9, inşaat yüzde 2,8 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,4 arttı.
 

Böyle zamanlarda kapsamalı ve çok dengeli bir büyüme beklentisi içinde olmak gerekmeyebilir. Hiç şüphesiz kredi genişlemesinden istifade eden alanlarda belirgin bir şekilde fark edilen büyüme oranları ortaya çıktı. Yine pandemi şartları dolayısıyla zorunlu olarak büyüyen hizmetler sektörünün bazı alanları sıçrama gösterdi.
 

Büyüme gündem olduğu her zaman ilk akla gelen konu, büyümenin kalitesi konusudur. Bu kalite de, genellikle “büyüme küresel rekabet atmosferinde ülkeyi ne kadar ileri götürdü, kritik ve rekabetçi sektörlerde ne kadar mesafe alındı, ülkenin tamamında gelir dağılım dengesine ne kadar katkı sağlandı ve özellikle yeni sektörel alanlarda ne kadar ileri atılım yaşandı?” sorularına cevap aranarak bulunmaya çalışılmaktadır.   
 

Örneğin; internet kullanımının niteliği hangi yönde evrilmektedir, enerji kaynaklarının değişimi çevreci yönde gelişmekte midir, yatırımcı ve işletmeci için finansa erişim rekabetçi şartlarda mıdır, yoksa faizler, yatırımı imkânsız kılacak düzeyde midir, yüksek teknoloji GSYH içinde ve ihracatta en azından % 5’lerin üzerine çıkabilmiş midir?  
 

Bu ve benzer konularda büyüme niteliği yüz güldüren veriler ortaya koyarsa, ülkemizin rekabet şansının yükseldiği, güvenin arttığı dolayısıyla geleceğe olan ümidin yükseldiği değerlendirmeleri yapılabilir. Aksi halde ekonomi yönetimi konulara yeniden bakmalı ve dengeli bir büyüme için yönlendirmeleri gözden geçirmelidir.
 

Büyümeye en yüksek katkı 4,5 puanla hane halkı tüketiminden geldi. Yatırımlar büyümeye 2,9 puan katkı yaparken, net ihracatın katkısı 1,1 puan oldu. Stoklar ise büyümeyi ilk çeyrekte 1,5 puan aşağı çekti. Dolar bazında çeyrekler itibariyle küçülme yaşanmaya devam etmektedir. Bu çeyrek, 188 milyar 65 milyonda kaldı. 

31 May 2021