BASIN AÇIKLAMALARI

Ana SayfaBasın Açıklamaları

ASRİAD’IN YENİ EKONOMİ YÖNETİMİNDEN BEKLENTİLERİ

ASRİAD’IN YENİ EKONOMİ YÖNETİMİNDEN BEKLENTİLERİ

ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman yaptığı basın açıklamasında, bu hafta açıklanması beklenen ekonomide yeni yol haritası çalışmasına ilişkin bazı önerilerde bulundu.

Önerilerinin dikkate alınmasını beklediğini ifade eden Danışman; “Bu öneriler ülkemizde gerçek anlamda ekonominin yükünü çeken kesimlerin sesidir. Bunlara kulak verilmelidir” dedi.

Açıklama şu şekilde:  

“Ülke olarak son derece önemli badirelerden geçmiş bulunuyoruz. Bir hayli zamandır ekonomide yıpratıcı ve yorucu süreçler yaşandı. Şimdi yeni yönetim yeni umut anlamına gelmektedir. Ancak, sorun doğru görülmezse ve doğru adımlar atılmazsa, yine umutlar boşa çıkabilir.  Ekonomide kalıcı tedbirler mantalitesiyle dikkatli ve bütünü gören bir anlayışla hareket etmek için kritik bir aşamadayız. Bu şans iyi kullanılmalıdır. 

Biz ASRİAD camiası olarak, reel sektörün gerçek yükünü çeken kesimleri temsil ediyoruz. Ülkemizin nimeti de mihneti de baş-göz üstüne diyoruz. Ancak sırası geldiğinde en doğru adımların atılmasını talep etmenin de hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Ve diyoruz ki, bizi görün, sesimizi duyun ve ülke ekonomisinin açıklanan kamu rakamlarından ibaret olmadığını fark edin. Üstelik artık rakamların güvenilirliğinin de sorgulandığı bir dönemi yaşıyoruz. Ayrıca, reel sektörün kamunun ötesinde çok reel sorunları var bunları da dikkate alın.”

Yeni ekonomi yönetiminin dikkat etmesini beklediğimiz bazı konuları başlıklar halinde bilgilerinize sunuyoruz:

 1. Öncelikli olarak, “Ekonomik Güvenlik” kapsamına girecek her türlü yaklaşım ön plan alınsın ve politik tutum haline getirilsin: Hukukun üstünlüğü konusunda soru işareti kalmasın, serbest piyasa kuralları güven altına alınsın, idare de ve yargıda sübjektiflik imajı son bulsun.          
 2. Reel sektör ile, özellikle sanayi sektörü ile çok iyi empati yapılsın. Ülkede üretim yapmaya çalışan fedakâr iş insanlarına kulak verilsin. Yatırımcı, işveren bezdirilmesin.
 3. Sermaye ürkekliği gerçeğine özen gösterilsin. Yerli sermayemizin kaçmayı asla düşünmeyeceği, doğrudan yabancı sermayenin ülkemize gelmek için can atacağı politika, hukuk zeminde güvenilir yatırım atmosferi oluşturulsun. 
 4. Büyüme ve enflasyon denkleminde tercihlerin kalıcı ama teennili gelişim odaklı yapılması sağlansın. 
 5. Yapısal reformlara devam edilsin. Kırıp dökmeden ve güveni artıcı hüviyetiyle rasyonel olarak bu süreçler yönetilsin.
 6. Kısa vadeli marjinal tedbirler yerine başta tarım ve hayvancılık olmak üzere tüm üreticilerin sorunları anlaşılsın ve uzun vadeli ve kalıcı tedbirler üretilsin.
 7. Konjonktürel olarak gelişen kötü etkileşim dönemlerinde üreticiler üzerindeki kamu yüklerinin gerçeklerle bağının iyi kurularak elastikiyet gösterilmesi sağlansın.
 8. Vergi politikaları ve denetimleri yıkıcı etki oluşturucu anlayıştan ziyade onarıcı ve sürdürülebilir bir anlayışla yönetilsin.
 9. İhracatımızın ve büyüme bileşenlerimizin ana dinamosu olan imalat sanayimizin çok yönlü olarak korunması için gereken tüm tedbirler alınsın.
 10. Kayıt dışılığın sadece vergi kaybı açısından değil, insani zaaflar ve reel sektöre getirdiği haksız rekabet açılarından da önüne geçilsin.
 11. TCMB ve TÜİK gibi ekonomik güvenliği temsil eden kurumların güven imajlarının zedelenmemesi için elden gelen tüm gayretler gösterilsin ve müdahale ediliyor düşüncesi kökten yok edilsin.
 12. Ekonomi içinde olması gereken sektörel dengenin doğru ve rasyolara uygun bir şekilde gelişmesi için gereken tedbirler alınsın ve doğru yönlendirmeler için gerekenler yapılsın.
 13. Ekonomi içinde irrasyonel ve kısa vadeli çözüm için baskılama anlamına gelecek anlayışlardan uzak durulsun.
 14. Özellikle ülke içinde serbest piyasa anlayışının egemen olması için daha fazla imkân oluşturulsun.        
 15. Teşvikler, uzun vadede ekonomiyi rekabetçi üstünlük noktasında tercih edilecek noktaya çıkarması beklentisiyle yönetilsin.
 16. Acil mantığıyla alınan kararların kısa vadeli olması ve yeni sorunların kaynağı olması ekonomide çok önemli problemlerin kaynağı haline gelmektedir. Bu konularda artık daha salim politikalar üretilsin.
 17. Yolsuzluklarla mücadele konusu hükümet politikası haline getirilsin ve devamlılığı sağlansın.
 18. İmkânlar ölçüsünde uluslararası politik reaksiyonların ekonomi dışı kalması için hassasiyetler gösterilsin.   

Yeni ekonomi yönetiminin ülkemize milletimize hayırlar getirmesi temennisiyle…  

16 Kasım 2020