WhatsApp Support Line

PRESS RELEASES

Home PagePress Releases

ASGARİ ÜCRET VE VERGİ İNDİRİMİ

ASGARİ ÜCRET VE VERGİ İNDİRİMİ

ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman, asgari ücretin açıklanması üzerine değerlendirmelerde bulunurken “Asgari ücretin yüzde 50 yükseltilmesi ve gelir vergisi ile damga vergisinden muaf tutulması doğru bir yaklaşım olmuştur” dedi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Ülkemizin ekonomik olarak son zamanlarda içine girdiği üçlü kıskaç türbülansı özellikle sabit gelirli insanımızı zorlayacak noktalara gelmişti. Yani faizin, kurun ve enflasyonun oluşturduğu kıskaç geçimi zorlaştırıcı bir hal almıştı.

 

Şimdi açıklanan asgari ücret rakamı nispeten bir rahatlama sağlayacaktır ancak, trend böyle devam ederse çok uzun olmayan bir zaman diliminde yeniden sıkıntı baş gösterecektir.
 

Asgari ücretten vergi alınmaması, henüz gelir vergisi ve damga vergisi seviyesinde kalmış olsa da doğru bir karardır. Makro ekonominin büyük yüklerini sadece işverene yüklemek taşınamaz bir yük olurdu. Şimdi nispeten rahatlatıcı bir boyut kazanmıştır.
 

İktidarın bir taraftan bu belirlemeleri piyasaları gözeterek yaptığı şeklinde beyanlar ortada dolaşmaktadır. Aynı zamanda bir model tartışması sürdürülmektedir. Kapsamlı bir modelden bahsetmek mümkün gözükmemektedir. Ancak bazı konularda politik tercihler ortaya konmaktadır.
 

Faizin düşürülmesi kararlılığı şeklinde kendini gösteren bu politika, şimdilik yüksek riskler üretmeye devam etmektedir. Enflasyonu ve kuru yukarı doğru çekmektedir. Bu önemli oranda mukayeseli olarak fakirleşme getirmektedir.  Yani dolar karşısında gelirde ciddi azalma yaşanırken, maliyetlerde kur kaynaklı artışlar sorunu büyütmeye devam etmektedir. 
 

Bu durum, ihracatı destekleyici özelliği olsa da eğer iyi bir denge yakalanamaz ise yıpratıcı olmaya devam edecek demektir. Ülke içi emek değeri de varlık değeri de görece ucuzlamaya devam etmekte ama sabit gelirliler için yeniden ulaşılmaz hale dönüşmektedir. Bu sosyolojik bir sorudur.      
 

Umarız beklentiler karşılığını bulur ve dışa daha az bağımlı ihracatla cari açık gibi döviz ihtiyacını zorlayan sorunları halleder ve daha dengeli bir ekonomik refah platformuna erişmek mümkün olur.  

16 December 2021