BASIN AÇIKLAMALARI

Ana SayfaBasın Açıklamaları

YERLİ OTOMOBİL: KABUĞU KIRMAK

YERLİ OTOMOBİL: KABUĞU KIRMAK

ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman, yerli otomobil üretiminde ilk modelin tanıtım aşamasına gelinmiş olmasını, “Sanayi üretimi konusunda ülkemizin bir kabuğu daha kırarak yeni bir aşamaya geçme” olarak değerlendirdi.

Açıklama şu şekilde: 

“Yerli otomobil üretimi konusu, ülkemizin kadim bir meselesidir. Konuya objektif olarak baktığımızda ülkemiz, tam zamanında hem uçak konusunda, hem de otomobil konusunda üretim atağına geçmiş bir ülkedir. Ancak artık çocukların dahi bildiği bir kısım metotlarla bu girişimler akamete uğratılmış ve ülkemiz bu rekabet atmosferinde, maalesef sadece tüketici olmak durumunda bırakılmıştır.

Şimdi bu konuda ortaya konan irade, ülkemizin yeni şartlarda ve yeni rekabet atmosferine uygun olarak yerli bir otomobil ile dünya piyasasına çıkma kararlılığı sonucunu doğurmuştur.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, yaklaşık iki haftadır otomobilin tasarımları ile ilgili resim ve videoları bir iletişim stratejisi doğrultusunda kamuoyu ile paylaşmaktadır. İlk örnek model için sunum yapılma aşamasına gelinmiştir. Otomobilin ticari piyasalara çıkış tarihi olarak da 2020’nin belirlendiği ifade edilmektedir.

İlk girişimler engellenmemiş olsaydı ve bugün halen geliştirilerek üretim mekanizması devam ediyor olsaydı, çok ciddi bir stratejik konum ve yine çok ciddi bir ekonomik imkan üretilmiş olacaktı. Zira ülkemizin otomotiv sanayii çok ciddi bir yan sanayi faaliyeti yapmaktadır. Ancak çok büyük bir fason üretim dünyası gibi çalışıyoruz. Katma değerini ve marka avantajını kullanamıyoruz. Ülkemizden yaklaşık 22 milyar dolar seviyelerinde otomotiv sanayii ihracatı söz konusudur. Bu rakamdan yerli otomobil aslan payını alabilir. 

Tüketim anlamında da çok yüksek sayıda markanın cirit attığı bir pazar konumundayız. Büyük bir döviz kaybı kanalı olarak ithalata çalışmaya devam ediyoruz.”

Danışman: “Yerli otomobil yeni ufuk demektir.”

“Örnekleme yaptığımız Kore ile birlikte bazı atılımlara başlamıştık. Eğer onlar gibi devam etseydik, şu anda ülkemizin konumu bir hayli farklı olabilirdi. Kore’de halen nüfus sayısına yakın otomobil sayısı vardır. Bunun % 88 civarındaki kısmı yerli otomobildir. Aynı zamanda bu otomobil markaları diğer teknolojik araç üretimlerinde de dünyada söz sahibi konuma yükselmiş, hatta bazı kalemlerde tekel olmuşlardır. Otomotiv sektörünün bu anlamda savunma sanayiinde olduğu gibi imalat sanayii için yol açıcı özelliği vardır.              

Yerli otomobil, yeni rekabet şartlarına uygun olarak hibrit otomobil teknolojisi ile üretilecektir. İnanıyoruz ki ülkemizin ufku için, içine sıkıştırıldığımız bir kısım kabukların kırılması anlamında ciddi bir sonuç doğuracak ve sanayicimiz için de girişimcimiz için de tüm halkımız için de bir yepyeni bir ufuk olacaktır.”   

26 Aralık 2019