BASIN AÇIKLAMALARI

Ana SayfaBasın Açıklamaları

YENİDEN BÜYÜME DÖNEMİ

YENİDEN BÜYÜME DÖNEMİ

ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman, üçüncü çeyrek büyüme rakamlarının açıklanmasının ardından bir değerlendirme yaptı. “Gelinen noktada yeniden büyüme dönemine girildiğinin anlaşıldığı ve türbülanstan çıkıldığı anlaşılmıştır.” şeklinde özetlediği değerlendirmesi şu şekilde:

“ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Üçüncü çeyrek itibariyle beklenti yüzde 1 seviyelerinde idi buna çok yakın bir noktada %09 seviyesinde gerçekleşti.  

Detaylara baktığımızda şu hususlar dikkat çekmektedir: Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, bu yılın üçüncü 3 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,5 arttı.

Tarım sektörünün katma değeri yüzde 3,8, sanayi sektörünün yüzde 1,6 artarken, inşaat sektörünün yüzde 7,8 azaldı.

Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri de yüzde 0,6 artış gösterdi.

Üçüncü çeyrekte halkı ve hane halkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların nihai tüketim harcamaları yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine yüzde 1,5 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 7 artış gösterirken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 12,6 geriledi.

Mal ve hizmet ihracatı, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre endeks yüzde 5,1, ithalatı yüzde 7,6 arttı.

Ekonominin bu görünümü bize, genel olarak türbülanstan çıkıldığını, hane halkının yavaş yavaş tüketime doğru açıldığını gösterirken henüz reel sektör harcamalarının ve yatırımlarının iştahının oluşmadığını dolayısıyla gerçek anlamda iyileşmenin ve özellikle son derece yüksek rakamlara ulaşmış olan işsizlik konusunun normal oranlara düşmesinin henüz yaşanmadığını göstermektedir.”

DANIŞMAN: “Finans yönetimleri borçlanma politikalarına daha fazla özen göstermeli”

“Vatandaşın iyileşmeyi hissettiği noktalar bunlardır. Enflasyonun azalttığı gelir durumunu normalleştirecek ardından işsizlik korkusu ortadan kalkacak. Böylece ekonomik güven oluşacak ve ekonomik iyileşme her kesim tarafından hissedilecek hale gelecektir.

Ancak şu andaki gelişme, 2018 ağustos ayından bu tarafa içinde bulunduğumuz döviz kaynaklı türbülansı artık geride bıraktığımızı söylemektedir.

Reel sektörün içinde bulunduğu yüksek borçluluk durumu bu dönemin daha fazla reelsektör krizi olarak yaşanmasına sebep oldu. Şirketlerde çok fazla sıkıntı yaşandı, iflaslar, konkordatolar ve buna bağlı işsizlik sorunları yaşandı.

Yeni dönemde ekonomi yönetiminin daha dikkatli yönelişlere rehberlik etmesini, finansman yönetimlerinin borçlanma politikaları konusunda çok daha sürdürülebilir tercihleri önplana çıkarmalarını bekliyoruz.     

02 Aralık 2019