BASIN AÇIKLAMALARI

Ana SayfaBasın Açıklamaları

TEKSTİL İHRACATI İÇİN BU İMKAN KULLANILABİLİR

TEKSTİL İHRACATI İÇİN BU İMKAN KULLANILABİLİR

ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman, yaptığı basın açıklamasında “Korona dolayısıyla kapanan ihracat dünyası için yeni bir imkân üretilebilir” dedi.

Açıklama şu şekilde:

“Koronavirüs ülkeler içinde ticari faaliyetleri son derce sınırlı hale getirdiği gibi uluslararası ticarette de sınırlama boyutunun çok yüksek seviyelere ulaşmasına sebep olmuştur.

Hiç şüphesiz böyle zamanlarda herkes kendi ülkesinin, kendi insanının sağlık sorunlarını önceler ve tedbirlerini ona göre alır. Bu son derece normaldir.

Ülkeler arası insan dolaşımı hemen hemen tamamen sıfırlanmasına rağmen bir kısım mal transferleri zorunlu olarak yapılmaya devam etmektedir. Bu noktada sağlık sektörünün daha yoğun çalışması ve üretim yapması bir zorunluluk halini almıştır.

Tüm halkların maske, eldiven ve gerekenlerin tulum gibi eşyaları kullanmalarının istendiği bir dönemi yaşıyoruz. Ülkelerin önemli bir kısmı da bu tür komplex olmayan ürünlere ulaşmada sıkıntı çekiyor. Bizim ülkemiz yaptığı organizasyonla tüm halkımıza maskeleri ücretsiz dağıtma imkânına kavuştu. Bu ürünleri üretme becerisi ve gereğinden fazla kapasite bizim tekstil sektöründe bulunmaktadır.”

Danışman: “Hem iş hem de insanlığa katkıdır.”

“Hem hammadde açısından hem makina ekipman açısından hem de kurulu düzen açısından, ülkemiz ihtiyaçlarının ötesinde ciddi bir üretim yapma imkanına sahibiz.

Ülkemiz ihtiyaçları garanti altına alındıktan sonra bu ürünlerin ihracatı için işlerin kolaylaştırılması, durmak zorunda kalan bu sektör için ciddi anlamda bir can suyu özeliği taşıyacaktır.

Bizim ülkemizin kapasitesinin iyi olduğunun en önemli göstergelerinden bir tanesi Avrupa ülkelerine dahi bu tür malzeme yardımı yapmamızdan da belli olmaktadır.

Hem insanımıza yeni bir iş imkân oluşturması hem de insanlığa virüsten korunma anlamında katkı sağlaması açısından böyle bir yol gözükmektedir. Bunun için yapılması gereken lisansların ve diğer belgelendirme işlemlerinin kolaylaştırılması ve ihracat yolunun açılmasıdır. Bu açılımın bir sakıncası olmayacaktır diye düşünüyoruz.”

16 Nisan 2020