BASIN AÇIKLAMALARI

Ana SayfaBasın Açıklamaları

PROGRAMLAMA ÇALIŞTAYI VE 1. YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

PROGRAMLAMA ÇALIŞTAYI VE 1. YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

Asrın İşadamları Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve 27 Şube yetkililerinin katılımıyla Ankara da gerçekleştirdiği çalıştayda yapılandırma ile meselelerini görüştü. 2019-2020 faaliyet döneminde yapacağı çalışmaların da programlaması gerçekleştirildi.

Çalıştayda ülkemizin ekonomik durumunun da ele alındığı müzakereler yapıldı. Yeni döneme ilişkin değerlendirme, ümit ve endişeler de gündeme geldi. Aşağıda ifade edilen sonuçların kamuoyu ile paylaşılması uygun görüldü:

 1. Küreselleşme süreçleri ekonomi meselesini artık giderek çok fazla etkilenen bir hüviyete büründürdü. Artık lokal ekonomilerin kendi içinde bütüncül bir yapıda kapalı olarak sürdürülmesi imkansız hale dönüştü.
 2. Bu yüzdendir ki ülkedeki ekonomiyi irdelerken öncelikle küresel etkin ekonomileri irdelemek ve etki güçlerini iyi görmek gerekiyor.     
 3. Dünyada egemen ülkelerde gelişen yeni siyaset tarzı, ekonomik savaşlar yanında fiili savaşları da en yüksek düzeye tırmandırmıştır. Ekonomik güvenlik riski maksimiz edildi.
 4. Amerika, Çin, Avrupa, Rusya arasında cereyan eden gerilimlerden diğer ülkeler ve onun içinde bizim gibi jeo-konjonktürel hassasiyeti yüksek olanlar çok fazla etkiye açık olmaktadır. Denge politikaları risklerimizi minimize etmeye katkı verebilir.
 5. 2013 yılından bu tarafa içine sürüklendiğimiz siyasal içerikli handikaplar darbe girişimi ile zirveye ulaşmış ve komşular boyutunda küresel sorunlara bağlanmış durumdadır. Bütün bunların tümü ülkemiz ekonomisini derinden etkileyecek sonuçlar doğurmaya devam etmektedir.    
 6. Makro ekonomide uzun süre iyi bir trendle devam eden ekonomik gelişim belirli bir süredir sıkıntılı görüntüler sunmaya başlamıştır.
 7. Ağustos 2018 den bu tarafa içine girdiğimiz döviz kaynaklı türbülans, diğer dinamiklerde de kendisini yoğun bir şekilde hissettirmiştir. Bu süreçte faizler fırlamış, enflasyon taşınabilir sınırları aşmıştır.
 8. Gerek kamu yatırımları gerekse özel yatırımlar ciddi anlamda duraksamış, işsizlik yükselmiş ve piyasa hareketleri zayıflamıştır. Bunun sonunda ülkemizin kritik sorunu olan cari açık, fazlaya dönse de bunun yapısal olarak sağlanmaması dolayısıyla kalıcı bir iyileşme özelliği taşımamaktadır. 
 9. Ülkemizde yaşanan yığınla sorun yanında, uygulanmakta olan yeni siyasal sistem de test edilmektedir. Ekonomik sonuçların iyi performans göstermesi yeni sistemin başarısı için de bir gösterge gibi kabul edilmektedir.
 10. Bu dönemde yönetimden acilen beklenen ana konular; ekonomik güvenin tesis edilmesi, hukukun üstünlüğünde tereddütlerin ortadan kaldırılması ve kamu kaynaklarından istifade konusunda ayrımcı davranmaya son verilmesidir.
 11. Aynı zamanda, tüm ekonomik dinamikleri küresel seviyelere taşıması ve rekabet şartlarını sürdürülebilir hale dönüştürmesidir.
 12. Ülkemizde son aylarda makro rakamların eğrilerinin olumluya doğru döndüğü gözlemlenmektedir. Ekonominin girdaptan kurtulmaya başladığı gözlenmektedir. Enflasyonun, faizlerin düşmesi, dövizin yatırımı engelleyecek güvensizliği tetiklemekten uzaklaşması işleri daha da hızlandıracaktır.
 13. Özellikle ABD ile ilişkilerin daha itimada dayalı sürece evrilmesi ve bahis konusu 100 milyar dolarlık ticaret hacminin yakalanması istikametinde iyileşmelerin başlaması ekonomiye hız verecektir.
 14. Kısa vadede imalat sanayiinin önünü açacak finansa erişim ve güvenli gelecek teminatı ekonomiye ivme kazandıracaktır. Yeni Ekonomi Programından(YEP) beklediğimiz bunlardır.
 15. Akdeniz’de yaşanan gerilimlerde önemli bir güç olarak var olmaya devam etmek tüm risklerine rağmen gerekli ve kaçınılmaz gözükmektedir.
 16. Suriye krizini, göç sorununu ve terör riskinin, biraz daha iyi ve kalıcı iyileşme imajıyla yönetilmesi yeniden bir Türkiye hikayesi yazmaya da zemin oluşturacaktır.
 17. Önümüzde yaklaşık 4 yılık seçimsiz zaman bulunmaktadır. Bu zamanın çok iyi değerlendirilmesi halinde yeniden ekonomik atılımların yansımalarının bulunabileceği değerlendirilmektedir.
 18. Siyasal istikrar, güven atmosferi, özgürlükler, hukukun üstünlüğü ve güvenli uluslararası ilişkiler, kucaklayıcı politika tavırlar, hakkaniyetli dağılım yaklaşımları yeni yüksek hedefleri yakalamamıza imkan verecektir.
 19. Geleceğin ülkemiz açısından son derece iyi gelişmelere gebe olduğu hissiyatı toplantının en dikkat çekici yönü olarak önplana çıkmasının kamuoyu ile paylaşılması gerekli görülmüştür.      
30 Eylül 2019