BASIN AÇIKLAMALARI

Ana SayfaBasın Açıklamaları

NİTELİK MOTİVASYONU FIRSATI

NİTELİK MOTİVASYONU FIRSATI

ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin bir değerlendirme yaptı.

Değerlendirme metni şöyle:

“İstanbul seçimlerinin tamamlanması dolayısıyla ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman tarafından yapılan değerlendirmenin özeti olan basın açıklaması:

YSK kararıyla yenilenen İstanbul mahalli seçimleri gerçekleştirilmiştir.  Milli iradenin şaibesiz tecellisi vuku bulmuş ve tartışma son bulmuştur.

Sonuçların hayırlar getirmesini diliyoruz.

Demokrasinin en doğal refleksi seçimlerle gelişen yeni durumlardır. Bu durumun toplumun bir kesimi için hayal kırıklığı diğer bir kesimi için mutluluk kaynağı olması tabiidir.

ASRİAD olarak seçimlerle ilgili büyük bir tecrübeye sahip olan milletimizin vermiş olduğu bu kararın saygıyla ve ibretle karşılanıp okunması gerektiğini düşünüyoruz.

Önümüzde, Merkezi hükümet sorumluluğu açısından son derece önemli olan 2023 hedefleri durmaktadır. Doğru odaklanma ve doğru siyasal yapılanma, gündemde olan tüm endişeler için izale fırsatı demektir.

Ekonomik politikalardan dış politikaya, eğitim politikalarından kültür politikalarına, sosyal politikalardan hukuk politikalarına varıncaya kadar yepyeni belirlemelere ihtiyaç olduğu aşikardır.

2002 politik ortamı ile 2022 politik ortamı çok yüksek değişiklik içeren bir hüviyete sahip olacaktır. Üstelik sosyoekonomik değişimin en önemli sağlayıcısı mevcut iktidardır. Ancak toplumsal beklentiyi sadece vefa ile ve geçmiş hizmetlerle karşılamayı düşünmek toplumsal dinamizmi yakalayamamak anlamına gelecektir.

Yeni yönelim, yeni toplum okuması, yeni ekonomi okuması, yeni siyasal tutum okumasını hazırlamaktadır. Hatta dini anlayışın dahi yeni olması ve evrensel dil ve tutarlılığı ihtiva etmesi zorunlu bir beklenti haline gelmiştir. Bu da yadırganmamalı. Sadece çok boyutlu entelektüel üretime ağırlık vermeye özen gösterilmelidir.

Bu derin görev siyaset yanında tüm toplumun ve doğal olarak tüm STK’larındır.

Bazen kayıplar, yeni dönemi daha ümit dolu, daha nitelik dolu hale getirmenin en önemli motivasyon kaynağı olabilir.

Tekrar İstanbul seçimlerinin hayırlar getirmesini dilerim. “

25 Haziran 2019