BASIN AÇIKLAMALARI

Ana SayfaBasın Açıklamaları

ENFLASYON HEDEFLEMESİ İKNA EDİCİ Mİ?

ENFLASYON HEDEFLEMESİ İKNA EDİCİ Mİ?

TCMB, PPK’nın politika faizi oranları ile ilgili kararından sonra meydana gelen gelişmeler, değerlendirme ve beklentiler gelecek açısından dikkatlerin yeniden ekonomi yönetimine çevrilmesine sebep oldu.

TCMB açıkladığı yeni enflasyon raporunda, enflasyon hedefini revize etti ve yılsonu itibariyle 13.9 seviyelerine ineceğini ifade etti.

Bu gelişmelere bağlı olarak bir değerlendirme yapan ASRİAD Genel Başkanı Adnan DANIŞMAN basın açıklamasıyla görüşlerini kamuoyu ile paylaştı.

Açıklama şu şekilde:

“Tam bir yıl önce ülkemizde yaşanan döviz merkezli türbülans bir yıldır etkilerini sürdürdü. Ancak son aylarda birçok makro tabloda türbülanstan geri dönüş sinyalleri alınmaya başlandı. Ekonomide beklentiler de buna bağlı olarak olumluya dönmeye başladı.

Küresel piyasalarda meydana gelen parasal genişleme arzusu FED ve ECB (Avrupa Merkez Bankası) yaklaşımları faizleri düşürme istikametinde kendini hissettirdi. Böylece hem iç hem dış piyasalarda meydana gelen gelişmelerin, faizin düşme kararını olumlu olarak karşılanmasına sebep oldu. 425 baz puanlık yüksek düşüş, dövizde bir hareketliliğe sebep olmadı.

Sürpriz gelişmeler olmazsa TCMB’nın enflasyonla ilgili tahminlerinin tutması söz konusu olabilir. Zira ülkemizde siyasal gelişmelerde çok fazla sürprizlere açık bulunuyor. Siyasal gelişmeler aynı zamanda uluslararası gelişmeler anlamına geleceğinden dolayı ekonomiyi çok yakından ilgilendiren dinamikler anlamına gelmektedir.

Eğer bu yılsonu itibariyle 13.9 seviyesinde bir enflasyon hedefi yakalanabilirse yeniden güven tazelenmiş ve diğer beklentilerin de gerçekleşeceği zemin oluşmuş demek olur.

TCMB uzun yıllardır enflasyon hedeflemesi sistemiyle kararlarını oluşturmaktadır. Bu hedeflerin tutma şansının tüm ekonomik politikalara ve uygulamalara bağlı olduğu aşikardır. Ancak TCMB ile ekonomi yönetiminin temel bir kısım konularda uyumlu bakış geliştirip anlaşma zemini yakaladıkları noktalarda işlerin iyi gittiği iyi sonuçlar aldığımız tecrübe edilmiştir.

Tek parti iktidarlarının ekonomide çok başlılık sorunu üretmemesi bu açıdan bir şanstır ancak, bütün bunlar ekonomik gerçeklikleri göz ardı etmeyi gerektirmez.”

DANIŞMAN: “Cari fazla yapısal olarak başarıldığında gerçek başarı olacaktır.”

“Cari açığın fazlaya dönüşmesi bir olumlu gelişmedir ancak, bu gelişmeyi ülkemiz ekonomisi yapısal düzenlemeyle sağlayabilmiş değildir. Sadece ekonomik aktiviteler zayıfladığı ve ithalatın düşmesi, aramal ve enerjiye olan ihtiyacın azalmasıyla birlikte beklentilerin zayıflaması sonucu lüks tüketimin azalmasıyla gerçekleşmiştir. Bunun bir ekonomik başarı gibi sunulmaması gerekir. Zira büyümenin eksi pozisyonda olduğu bir düzlemde diğer başarılar sadece konjonktüreldir. Büyüme eksikliği birçok problemin birikmesine sebep olmaktadır. Bir an önce bu girdaptan çıkacak dinamizmi sağlamak zorundayız.

Her şeye rağmen enflasyon hedeflerinin tutmasını temenni ediyor, düzelmenin bu işaretlerle başlayacağına inanmak istiyoruz.     

31 Temmuz 2019