BASIN AÇIKLAMALARI

Ana SayfaBasın Açıklamaları

BÜYÜMEDE SEYİR OLUMLU YÖNDE

BÜYÜMEDE SEYİR OLUMLU YÖNDE

ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman 2019 yılı 2. Çeyrek büyüme rakamlarının açıklanması üzerine bir değerlendirme yaptı.

Konuyla ilgili olarak yaptığı basın açıklamasında şu hususlara değindi.

Ülkemiz tam bir yıl önce girmiş olduğu döviz merkezli ekonomik türbülanstan aşama aşama çıkma mücadelesi vermektedir. En belirgin rakamlar, çeyreklik büyüme oranlarında kendisini göstermektedir.  Türbülansın en dramatik etkisini gösterdiği 2018’in dördüncü çeyreğinde oran eksi 2.8 olmuştu. Ardından 2019 yılının birinci çeyreği eksi 2.4 oranında düzelme eğilimi oluşturmuş, ikinci çeyrekte açıklanan eksi 1.5 oranı ise düzelme ivmesinin artarak devam ettiğini göstermiştir.

Halen üçüncü çeyrek içerisinde yaşıyor olmak dolayısıyla, gelişmeleri rakamlardan önce bizatihi hissederek ayırdına varıyoruz. Aynı zamanda beklenti anketleri üzerinden gelecekle ilgili psikolojik perspektifi yakalama imkanı buluyoruz.       

Ülkemiz çok ciddi sosyal ve politik sorunlara rağmen, son derece güzel gelişmelere konu olmayı başarmış bir yakın geçmişe sahiptir.

Ancak geçmişte yaşadığımız güzellikler, şimdi yaşadığımız sıkıntılı süreçleri telafi edemiyor. Yani ne yapıp edip bir an önce daha yüksek performanslı bir ekonomik profil ortaya koymayı başarmalı ve yeniden artı büyüme rakamlarını yakalamalıyız. Bu artı büyüme rakamları devreye girerken ne pahasına olursa olsun büyüme değil, tüme makro parametreleri dengeli bir şekilde yöneterek büyümeyi başarmalıyız.

Yeniden büyürken, enflasyonu makul düzeyde, cari açığı sürdürülebilir seviyede, borçlanmayı geleceği ipotek etmeyen bir düzlemde, büyümeyi de olabildiğince imalat sanayi ve ülkemizin diğer doğal potansiyel sektörlerinin sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelişme sistemi içerisinde büyütmeyi planlamalıyız. Geri düşüşü olamayacak bir sağlamlıkla büyümeyi başarmalıyız.

Ülkemiz yeniden hızlıca 10 bin dolarlık KBMG seviyesini görmeli ve bir daha da aşağı düşmemelidir.” 

DANIŞMAN; “Ekonomimiz, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,5 daraldı. İyiye doğru bir seyir devam ediyor”.

“Ancak, üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2019 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 15 artarak 1 trilyon 24 milyar 226 milyon TL oldu.

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'yı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 3,4 arttı, sanayi sektörü yüzde 2,7 ve inşaat sektörü yüzde 12,7 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri yüzde 0,3 azaldı.
 

2019 yılının ikinci çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 1,1 azaldı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 3,3 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 22,8 azaldı.

Mal ve hizmet ihracatı, 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 8,1 artarken ithalatı ise yüzde 16,9 azaldı.

Seçim risklerini geride bıraktığımız ikinci çeyreğe göre, üçüncü çeyreğin daha iyi bir sonuç ortaya koyacağını düşünüyoruz. Ancak henüz tam olarak ekonomik stresten çıkabildiğimiz söylenemez. Siyasal tutumların toplumsal psikolojiye daha fazla katkı verici üslup tercih etmesi halinde daha hızlı bir toparlanma yaşayacağımızı düşünüyoruz.”  

02 Eylül 2019