BASIN AÇIKLAMALARI

Ana SayfaBasın Açıklamaları

ASRİAD II. MECLİS TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

ASRİAD II. MECLİS TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

ASRIN İŞADAMLARI DERNEĞİ (ASRİAD) II. Meclis toplantısını gerçekleştirmek üzere tüm Türkiye’deki meclis üyeleri teşkilatta görev alan mensupları ile bir araya geldi.

Toplantıya AK PARTİ Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Ticaret Bakan Yardımcısı ve yerel kamu yöneticileri de katıldılar. Toplantı sonunda yapılan müzakereleri ve önerileri içeren bu sonuç bildirgesi kamuoyu ile paylaşılmak üzere hazırlandı.

1.    Bu toplantının öncelikli amacı, ASRİAD’ın tüm meclis üyelerinin hem kendi iç yapılanmasında gerekli müzakerelerde bulunmak teşkilat açısından gelecek projeksiyonu çalışmalarına katkı vermektir. Bu çalışma yapılmış ve müzakere notları programlara aktarılmak üzere kayıtlara geçirilmiştir. 
2.    Ülkemizin içinden geçmekte olduğu siyasal, ekonomik ve uluslararası süreçler değerlendirilmiştir.  Acil durumlar ve normal süreçlerde ASRİAD’ın takınması gereken tutum üzerine öneriler yapılmış ve politikalar belirlenmeye özen gösterilmiştir.
3.    Nitelikli iş hayatı, fedakârlık ister. Kanaatkârlık ister. Rekabeti de zorlayabilir. Ancak ASRİAD mensupları iki dünyalı bir anlayışa sahip olduklarından “ekonomi üstü değer bağlayıcılığı” ilkesinden aldıkları lezzeti her türlü kârın üstüne çıkarırlar.  
4.    Ülkemiz ekonomisi ile ilgili olarak yapılan değerlendirmelerde; 2018 döviz kaynaklı türbülansın etkileri özellikle maliyetleri çok ciddi olarak artırmış olmakla birlikte son zamanlarda alınan tedbirler yeniden dengeleri yerine oturtmaya başlamıştır.
5.    TCMB, PPK’nun politika faizleri ile ilgili olarak aldığı cesur kararlarla oranların yüzde 24 lerden 11.25 seviyelerine kadar düşmüş olması, buna rağmen önemli bir kur atraksiyonunun yaşanmaması, güveni pekiştirmiştir.          
6.    Şimdiden sonraki aşamada özellikle imalat sanayi konusunda yoğun destek programlarının devreye alınması ve büyümeye en ziyade konu olması sağlanmalıdır. 
7.    Ekonomik dengelerin daha sağlıklı ve sürdürülebilir halde yeniden kurulabilmesi için kurumların görevlerini daha rasyonel şartlara göre sürdürebilmeleri, tercihlerin de yüksek teknolojiyi ekonominin merkezi haline getirecek şekilde yapılması şarttır.   
8.    Ülkemizin son yıllarda dış ilişkilerde sınır aşan operasyonlarda verdiği kararlar ülke itibarını önemli yerlere taşımıştır. Ancak politik riskler ekonomik yapıyı her zaman etkileme özelliğine sahip olmaktadır. Bu yüzden en seri şekilde risklerimizi minimize edecek bir diplomatik süreç beklentimizdir. 
9.    Filistin konusu yine küresel politikanın merkezine oturmuştur. Maalesef aleyhte bir tutumla talihsiz planlar yapılmaktadır. Ülkemizin aktif tavrının bu yanlış planları önleyeceğine olan inancımız tamdır. 
10.    Doğu Akdeniz merkezli yeni küresel plan, Libya mutabakatları ve gaz/petrol arama gemileri politikalarımız dolayısıyla lehimize döndürülmeye başlanmıştır.  
11.    Gerçek anlamıyla bir STK olma mücadelesi, önemli bir kalkınma iklimi oluşturmak için büyük bir imkandır.
12.    STK’nın en önemli özelliği bağımsızlığıdır/özgürlüğüdür. Özgür düşünce, bağımsız karar verme özelliği, hakikat arayışında ve doğrunun yakalanmasında en yüksek fırsattır. ASRİAD böyle bir nitelik tercihi ile mücadelesini sürdürecektir.   
13.    Fikir üretme, özel alanları hakkıyla doldurma, insan kalitesine özel yatırım yapma bağımsız STK’ların yapacağı işler cümlesindendir.             
14.    STK’ların yapması gereken değerlendirmeler, eleştiriler ve öneriler doğal otokontrol mekanizması ile yapılır. Dolayısıyla fikir meydanında egemen olacak nitelikte çalışmalar yapmak işin doğası gereği zorunludur. ASRİAD da en güzeli üretmek için gayretlerini esirgemeden sürdürmektedir.
15.    ASRİAD tüm şube ve temsilcilikleriyle “Önce Nitelik” anlayışını, evvela iş hayatına, buna bağlı olarak da hayatın tamamına sirayet ettirmek için yoğun çalışmalarına devam etmektedir.     
16.    Ülkemizin, yakın gelecekte özgüveni daha yüksek, ekonomik seviyesi daha yeterli, insani hayat gereklilikleri için öncelikli tercih edilen, eğitim almak için daha fazla rağbet edilen ülke olacağına inancımız tamdır.      

Kamuoyuna ve iş dünyasına saygıyla duyurulur. 

02 Şubat 2020